Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği CEV320 6 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Prof.Dr. AHMET ALTIN
Dersi Verenler Prof.Dr. AHMET ALTIN
Amacı Dersin amacı öğrencilerin toprak ve yeraltısuyu kalitesini etkileyen kaynaklar, prosesler ve kirleticiler hakkında bilgi sahibi olması, toprak ve yeraltısuyu ıslah teknolojilerini öğrenmesidir.
İçeriği Mineral kavramı, Kayaç türleri, Kayaçların bozunması ve toprak oluşum süreçleri, Toprak katmanları ve özellikleri, Toprak türleri, Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, Toprakta suyun dağılımı ve akifer kavramı, Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin kaynakları, Önemli kirleticiler: hidrokarbonlar, uçucu ve yarı uçucu organikler, pestisitler, ağır metaller, Toprakta kirletici hareketi ve kirleticilerin izlenmesi, Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin arıtımında kullanılan teknolojiler
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler ders sonunda toprak ve yeraltısuyu kirliliğine neden olan kaynakları ve kirleticileri tanımlayabilir.
2 Öğrenciler ders sonunda kirleticilerin toprak ve yeraltısuyunda taşınımını bilir.
3 Öğrenciler ders sonunda toprak ve yeraltısuyu ıslah teknolojilerinin esaslarını bilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, ödev, sunum
Ölçme Yöntemleri Ara sınav (11.hafta), ödevler, sunumlar, final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mineral kavramı, kayaç türleri Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Kayaçların bozunması ve toprak oluşum süreçleri Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Toprak katmanları ve özellikleri Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Toprak türleri Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Toprakta suyun dağılımı ve akifer kavramı Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin kaynakları Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Önemli kirleticiler: Hidrokarbonlar Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Önemli kirleticiler: Uçucu ve yarı uçucu organikler Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Önemli kirleticiler: Pestisitler, ağır metaller Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Arasınav Yok
12 Toprakta kirletici hareketi ve kirleticilerin izlenmesi Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin arıtımında kullanılan teknolojiler Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin arıtımında kullanılan teknolojiler Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Bhandari, A., 2007, Remediation technologies for soils and groundwater, ASCE Publications, USA.
Diğer Kaynaklar Domenico, P. A. and Schwartz, F. W., 1990, Physical and Chemical Hydrogeology,John Wiley & Sons, Singapore.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 20
Ödev 2 10
Sunum / Seminer 2 10
Yıliçi Toplam 5 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi x
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci x
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık x
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 1 13
Ödev 1 10 10
Sunum / Seminer 1 10 10
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 115
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,83
Dersin AKTS Kredisi 4