Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Arıtma Tesislerinin Tasarımı CEV421 7 4 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Kadir ÖZDEMİR
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Kadir ÖZDEMİR
Amacı Bu ders; öğrencilere bir proje yönetiminin ve risk değerlendirmesinin nasıl gerçekleştirildiğinin öğretilmesini ve bununla birlikte ile öğrencilerin içme suyu, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde bulunması gereken arıtım ünitelerini seçebilmesini ve ilgili arıtım ünitelerini tasarımını yapabilmesini amaçlanmaktadır.
İçeriği Proje yönetimi ve risk değerlendirmesi; Arıtma tesisleri ve arıtım süreçlerine genel bakış; Nüfus projeksiyonu ve içme suyu ve atıksu tasarım debilerinin belirlenmesi; İçme suyu arıtma tesislerinde biriktirme hazneleri ve havalandırma ünitelerinin tasarın kriterlerinin anlatımı;Izgaralar ve terfi sistemleri; Kum tutucular; Aktif çamur sistemi tasarımı; içme suyu arıtma tesislerinde koagülasyon-flokülasyon ve filtrasyon ünitelerinin tasarım kriterlerinin anlatımı;içme suyu arıtma tesislerinde koagülasyon-flokülasyon ve filtrasyon ünitelerinin tasarım kriterlerinin anlatımıaskıda büyüyen sistemler, son çökeltim; çamur bertarafı: dezenfeksiyon ünitesi tasarımı; Endüstrilerden ve katı atık deponi alanlarından kaynaklanan (Tekstil ve süt endüstrisi gibi) atıksuların arıtmında kullanılacak arıtma teknolojilerinin seçimi ve tasarımı.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler ders sonunda artıma tesisleri ilgili temel bilgileri bilir.
2 Öğrenciler ders sonunda herhangi bir atıksu için uygun bir arıtma sistemi önerebilir.
3 Öğrenciler ders sonunda arıtma tesisi ünitelerinin tasarımını yapabilir.
4 Öğrenciler derste proje yönetimi ve risk değerlendirmesi konusunda bilgilendirileceklerdir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders,ödev, proje, sınav
Ölçme Yöntemleri Arasınav (11.hafta), proje, final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje yönetimi kapsamında, proje yönetimi adımlarını içeren proje tanımlama,durum analizi, fizibilite, çevresel- ekonomik sürdürülebilirlilik, izleme - denetim, ve risk yönetimini içeren teknik konuların anlatılması ve değerlendirilmesi. Yok
2 Giriş, arıtma tesisleri tasarımında dikkate alınması gereken hususlar ve proje gruplarının oluşturulması yok
3 Nüfus projeksiyonu ve içme suyu ve atıksu tasarım debilerinin belirlenmesi Ders materyalinden işlenecek konu okunmalıdır. Öğrenciler tasarımını yapacağı atıksu özelliklerini ve nüfus verilerini belirlemelidir.
4 Atık su arıtma tesislerinde Izgara ve kum tutucu ve terfi sistemlerinin tasarımının anlatılması Ders materyalinden işlenecek konu okunmalıdır.
5 İçme suyu arıtma tesislerinde biriktirme hazneleri ve havalandırma ünitelerinin tasarın kriterlerinin anlatımı Ders materyalinden işlenecek konu okunmalıdır.
6 Evsel Atıksu arıtma tesislerinde ön çökeltme havuzlarının tasarım kriterlerinin anlatımı Ders materyalinden işlenecek konu okunmalıdır.
7 Evsel Atıksu arıtma tesislerinde Aktif çamur sisteminin (havalandırma ve son çökeltme havuzları) tasarım kriterlerinin anlatımı Ders materyalinden işlenecek konu okunmalıdır.
8 içme suyu arıtma tesislerinde koagülasyon-flokülasyon ve filtrasyon ünitelerinin tasarım kriterlerinin anlatımı Ders materyalinden işlenecek konu okunmalıdır.
9 Atıksu ve içme suyu arıtma tesislerinde çamur bertaraf yöntemlerinin anlatımı Ders materyalinden işlenecek konu okunmalıdır.
10 içme suyu ve atık su arıtma sistemlerinde dezenfeksiyon ünitesi tasarım kriterlerinin anlatımı Ders materyalinden işlenecek konu okunmalıdır. .
11 Arasınav ve teknik gezi Yok
12 Endüstrilerden kaynaklanan (Tekstil ve süt endüstrisi gibi) atıksuların arıtmında kullanılacak arıtma teknolojilerinin seçimi ve tasarımı Ders materyalinden işlenecek konu okunmalıdır.
13 Katık atık depolama alanlarından kaynaklanan atık suların arıtımında kullanılacak arıtma teknolojilerinin seçimi ve tasarımı Ders materyalinden işlenecek konu okunmalıdır.
14 Hazırlanan arıtma tesisi tasarım projelerinin teslimi ve değerlendirilmesi yokKaynaklar
Ders Notu Qasim, S.R., 1998, Wastewater treatment plants: planning, design, and operation, CRC Press, October Arlington, USA.
Diğer Kaynaklar CFCU - Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı - Tanımlama. Ön değerlendirme. Uygulama. Değerlendirme &. Denetim. Programları, (2004), Tan European Commission – EuropeAid Project Cycle Management Guidelines, e-Books,www.cfcu.gov.tr/SPOs/TOOLs/ PCM_Handbook.pdf, 19.05 2009. Alpaslan, N., Dölge, D., Küçükgül, E.Y., Sponza, D., Toprak, H., Türkman, A., 2004, Atıksu arıtma tesislerinin tasarım ve proje kontrol esasları, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ankara.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 20
Ödev 2 5
Proje 1 15
Yıliçi Toplam 4 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi x
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. x
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi x
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi x
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. x
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma x
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi x
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 3 39
Proje 1 60 60
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 181
Toplam İş Yükü / 30 (s) 6,03
Dersin AKTS Kredisi 6