Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Anaerobik Arıtım Sistemleri CEV461 7 3 + 0 6

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. ŞEYDA KORKUT
Dersi Verenler Doç.Dr. ŞEYDA KORKUT
Amacı Anaerobik aritma sistemlerinin ve uygulamalarinin anlatilmasi
İçeriği Anaerobik arıtıma genel bakış, Anaerobik arıtımının genel esasları, Anaerobik proseslerin avantaj ve dezavantajları, Mikrobiyal aktivite, Mikrobiyal büyüme kinetiği, Anaerobik arıtımın aşamaları: Hidroliz, Organik asit üretimi, Metan üretimi. Anaerobik arıtımın biyokimyası, Enerji sağlama yolları, Anaerobik arıtımın işletme parametreleri, Biyogaz üretimi ve gaz içeriği, Anaerobik reaktörlerin sınıflandırılması, Evsel atıksuların anerobik arıtımı
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Ders sonunda ogrenciler anaerobik arıtma esasları hakkinda bilgi sahibi olacaklardir.
2 Ders sonunda ogrenciler anaerobik arıtma sistemlerinin işletmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardir.
3 Ders sonunda ogrenciler anaerobik arıtma sistemlerinin tasarımı ile ilgili bilgi sahibi olacaklardir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Konu anlatimlari, Soru-cevap, Guncel ornekler
Ölçme Yöntemleri Sinav, OdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anaerobik arıtmaya hakkinda temel bilgiler
2 Anaerobik arıtmanın avantaj ve dezavantajları
3 Anaerobik arıtmanın kinetiği
4 Anaerobik arıtmanın mikrobiyolojisi ve biyokimyası
5 Anaerobik arıtımın basamakları: Hidroliz, organik asit üretimi, metan üretimi
6 Anaerobik mikroorganizmaların enerji kazanım yolları
7 Anaerobik arıtımda işletme parametreleri
8 Biyogaz üretimi ve gaz içeriği
9 Anaerobik reaktörlerin sınıflandırılması: Yukarı akışlı çamur yataklı reaktör, Ardışık kesikli reaktör
10 Anaerobik filtre, Anaerobik membran biyoreaktör
11 Akışkan yataklı anaerobik reaktör, Anaerobik lagün
12 Anaerobik çürütücüler: Standart hızlı, Yüksek hızlı, İki kademeli çürütücüler
13 Anaerobik arıtmanın endüstriyel atıksu uygulamaları
14 Anaerobik arıtmanın evsel atıksu uygulamalarıKaynaklar
Ders Notu Ozel ders notlari
Diğer Kaynaklar --Anaerobik Biyoteknoloji ve Atık Arıtımındaki Uygulamaları, Öztürk, İ. (2000). Su Vakfı Yayını, İstanbul.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi x
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. x
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi x
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi x
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi x
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci x
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. x
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi x
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma x
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi x
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık x
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 20 6 120
Ödev 1 4 4
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 170
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,67
Dersin AKTS Kredisi 6