Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Su Kirliliğinde Membran Prosesler CEV448 8 3 + 0 6

Ön Koşul Ön koşul aranmamaktadır

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Kadir ÖZDEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. SÜREYYA ALTIN
Amacı Atıksu, proses suyu ve içme suyu arıtmada yaygın bir sekilde kullanılan membran teknolojilerini, çalışma prensiplerinin ve dizayn parametrelerinin anlatılması
İçeriği - Membranların tanımı, -Ultrafiltrasyon, -Mikrofiltrasyon, -Ters ozmoz, -Çeşitli endüstriler için su kirliliği uygulamaları, -Sıvı- sıvı membran sistemleri, -Destekli sıvı membranlar, -Deniz suyundan tatlı su üretimi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler ders süresi sonunda membran teknolojilerini tanıyarak uygulama alanları hakkında fikir sahibi olacaklardır.
2 Öğrenciler ders süresi sonunda membran teknolojileri konusunda güncel örnekler görmüş olacaklardır
3 Öğrenciler ders süresi sonunda membran teknolojilerinin dizayn parametreleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
4 Öğrenciler ders süresi sonunda membran çeşitlerini ve arıtma teknolojilerini öğreneceklerdir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı, sunumlar, videolar
Ölçme Yöntemleri -Ara Sınav –Ödev – Final SınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 -Membran filtrasyon prosesleri, -Membran terminolojisi, -Membran materialleri, -Sürükleyici kuvvet, -Giderim mekanizmaları, Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
2 -Membran yapılanmaları;boru tipi, hollow fiber, spiral wound, -Membranların işletimi, -Ters osmoz ve uygulama örnekleri Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
3 -Membranların uygulamaları; mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon,elektrodiyaliz Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
4 -Membran tıkanması, -Membran tıkanmasının kontrolü, -İlk arıtımın önemi. Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
5 -Membran sistem bileşenleri, -Besleme suyu karakteristikleri, -Askıda katı madde kontrolü, -Mikrobiyal kontrol, -Hidrojen sülfür kontrolü, -Demir mangan kontrolü, -Organik kontrolü Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
6 -Membran uygulamaları için pilot çalışmalar, -Membran işletme parametreleri, -Konsantre atık akışının bertarafı Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
7 -Membran permeabilitesi, -Katı membranlar, -Pervaporasyon Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
8 Sıvı membranlar Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
9 Bulk sıvı membranlar Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
10 Emülsiye sıvı membranlar Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
11 Destekli sıvı membranlar Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
12 Transfer çeşitleri,membran ekipmanları Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
13 Membran Teknolojisi uygulamalari ve tasarımı Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
14 Çevre mühendisliğinde, ters osmoz, gaz ayırma, pervaporasyon ve elektrodiyaliz uygulamaları Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Çeşitli kaynaklardan derlenmiş ders notu
Diğer Kaynaklar -Separation Methods for Waste and Environmental Applications, Jack S. Watson, Marcel-Dekker Inc, 1999. -Membran Technology and Applications,2nd Edition, Richard W.Baker Wiley,2004. - Membranes for Industrial Wastewater Recovery and Reuse, Edited by Simon Judd and Bruce Jefferson Elsevier, 2003Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi x
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. x
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi x
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi x
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. x
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık x
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 176
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,87
Dersin AKTS Kredisi 6