Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Sürdürülebilir Çevre CEV470 8 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGÜR ZEYDAN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ÖZGÜR ZEYDAN
Amacı Dersin amacı sürdürülebilirlik kavramının öğretilmesi ve çevre mühendisliğinde uygulamaları hakkında bilgiler vermektir.
İçeriği Sürdürülebilirlik, doğal kaynaklar, Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Çevre Programları, uluslar arası çevre konferansları, sürdürülebilirlik indeksleri, sürdürülebilir çevre, evler, şehirler, ulaşım
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler sürdürülebilirlik kavramını açıklayabilir.
2 Öğrenciler Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmaları açıklayabilirler.
3 Öğrenciler, sürdürülebilirlik kavramını mesleğinde uygulayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Dersin açıklanması, soru ve cevaplar
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sürdürülebilirlik (tanım ve tarihçe) Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
2 Doğal kaynaklar, nüfus artışı, enerji, yoksulluk Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
3 Birleşmiş Milletler (Kalkınma ve Çevre Programları) Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
4 Stockholm Konferansı ve Brundtland Raporu Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
5 Montreal Protokolü ve Yeryüzü Zirvesi Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
6 IPCC ve İklim Değişikliği Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
7 Gelişmişlik İndeskleri Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
8 Mevcut Eniyi Teknolojiler (MET) Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
9 Temiz Üretim ve Yeşil Kimya Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
10 Sürdürülebilir Çevre Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
11 Sürdürülebilir Evler Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
12 Sürdürülebilir Şehirler Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
13 Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizm Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
14 Proje Sunumları Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Ders sorumlusu tarafından derlenen notlar
Diğer Kaynaklar Ders içeriği ile ilgili her türlü rapor ve dökümanDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 50
Proje 1 50
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi x
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık x
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Proje 1 30 30
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 169
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,63
Dersin AKTS Kredisi 6