Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Stratigrafi JEL203 5 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Dersi Verenler Doç.Dr. YEŞİM BÜYÜKMERİÇ
Amacı Kayaçların, sahip oldukları bazı özellikler (litoloji, fosil içeriği, yaş, manyetik özellik) esas alınarak bölümlenmesini ve bu bölümlerin deneştirilmesini amaçlar.
İçeriği Tortul kayaçların fiziksel özellikleri.Temel jeolojik kurallar.Birincil tortul yapılar.Birincil kor yapılar. Stratigrafik kontaklar: Uyumlu kontaklar (keskin ve geçişli) , uyumsuz kontaklar (diskonformiti, açısal uyumsuzluk, nonkonformiti, diastem) , sahada uyumsuzlukları tanıma. Litostratigrafi, Biyostratigrafi, Kronostratigrafi ve jeokronoloji birimleri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Stratigrafik açıdan önemli bazı birincil tortul ve kor yapıları tanıyabilir.
2 Stratigrafik kontakları yorumlayabilir.
3 Litostratigrafi birimlerini, özelliklerini kavrar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Stratigrafinin tarihsel gelişimi. Stratigrafinin tanımı. Kaya tipleri. Tortul kayaçların genel özellikleri. Yok
2 Tabakalanma ve laminalanma (tabakalanma kavramı ve tabakalanma tipleri). Yok
3 Temel jeolojik kurallar ve kanunlar (aynı biçimlilik, ilksel yataylılık, üst üste gelme, kesme ilişkileri, inklüzyonlar, çok yönlü işleyen hipotezler, Pumpelly, fauna ardışımı). Yok
4 Temel jeolojik kurallar ve kanunlar. Yok
5 Stratigrafik kontaklar (uyumlu, uyumsuz, intruzif ve faylı kontakların özellikleri). Yok
6 Birincil tortul yapılar, birincil kor yapılar ve tektonik kriterler yardımıyla bir dizinin gençleşme yönünün tayini. Yok
7 Stratigrafik birim kategorileri. Litostratigrafi (doğası ve sınırları, litostratigrafi birimlerinin mertebeleri, litostratigrafi. Yok
8 Litodem birimleri (doğası ve sınırları, litodem birimlerinin mertebeleri, litodem nomenklatürü). Yok
9 Ara sınav
10 Biyostratigrafi (doğası ve sınırları, biyostratigrafi birimlerinin çeşitleri, biyostratigrafi birimlerinin mertebeleri, biyostratigrafi nomenklatürü). Yok
11 Kronostratigrafi ve Jeokronoloji (doğası ve sınırları, kronostratigrafi ve jeokronoloji birimlerinin mertebeleri, ronostratigrafi ve jeokronoloji nomenklatürü). Yok
12 Manyetostratigrafi, Sekans stratigrafisi. Yok
13 Uygulama-1 Yok
14 Uygulama-2 YokKaynaklar
Ders Notu Çapkınoğlu, Ş., 2004; Stratigrafi Ders Notları, 55 sayfa.
Diğer Kaynaklar North American Commission on Stratigraphic Nomenclature, 1983, North American Stratigraphic Code: AAPG Bulletin, v. 67, no. 5, p. 841-875.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Ödev 1 20
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 74
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,47
Dersin AKTS Kredisi 2