Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yakıt Pilleri CEV346 6 3 + 0 6

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Prof.Dr. YILMAZ YILDIRIM
Dersi Verenler Prof.Dr. YILMAZ YILDIRIM
Amacı Yakıt pilleri ve yakıt pili teknolojisi hakkında temel kavramları aktarmak, çeşitli örnek çalışmalar üzerinden yakıt pili sistemlerinin uygulamalarını anlama ve yorumlama yeteneğini kazandırmak.
İçeriği Yakıt pilleri sistemlerinin temelleri, Polimer elektrolik yakıt pilleri, Alkali yakıt pilleri, Fosforik asit yakıt pilleri, Ergimiş karbonat yakıt pilleri, Katı oksit yakıt pilleri, Yakıt pilleri elektrokimyası, Yakıt pilleri için yakıt üretim metotları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yakıt pilleri ve yakıt pili teknolojisi konusundaki kavramları tanımlayabilecek
2 Yakıt pili çeşitleri ve özelliklerini kavrar.
3 Çeşitli örnekler ile yakıt pili özelliklerini kavramak
4 Alkali yakıt pillerinin nasıl çalıştığını tartışır ve yorumlar
5 Erimiş karbonat yakıt pillerinin nasıl çalıştığını tartışır ve yorumlar
6 Fosforik asit yakıt pillerinin nasıl çalıştığını tartışır ve yorumlar
7 Methanol yakıtlı yakıt pillerinin nasıl çalıştığını tartışır ve yorumlar
8 Katı oksit yakıt pillerinin nasıl çalıştığını tartışır ve yorumlar
9 Yakıt pilleri termodinamiği ve elektrokimyası konularını tartışır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, ödev, sunum
Ölçme Yöntemleri Arasınav (11.hafta), ödev, final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yakıt pili konusuna genel giriş Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004 (ilgili bölüm okunmalı)
2 Yakıt pili nedir, performansı nasıldır. Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004 (ilgili bölüm okunmalı)
3 Yakıt pilleri için yakıtlar Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004 (ilgili bölüm okunmalı)
4 Kirleticilerin kontrolü, proses entegrasyonu Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004 (ilgili bölüm okunmalı)
5 Teorik ve pratik verimler, Rankie & Brayton döngüleri Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004 (ilgili bölüm okunmalı)
6 PEM yakıt pilleri Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004 (ilgili bölüm okunmalı)
7 Alkali yakıt pilleri Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004 (ilgili bölüm okunmalı)
8 Erimiş karbonat yakıt pilleri Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004 (ilgili bölüm okunmalı)
9 Fosforik asit yakıt pilleri Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004 (ilgili bölüm okunmalı)
10 Katı oksit yakıt pilleri Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004 (ilgili bölüm okunmalı)
11 Yakıt pilleri termodinamiği Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004 (ilgili bölüm okunmalı)
12 Yakıt pili performans analizi Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004 (ilgili bölüm okunmalı)
13 Yakıt pili elektrokimyası Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004 (ilgili bölüm okunmalı)
14 Yakıt pilleri için yakıt üretimi Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004 (ilgili bölüm okunmalı)Kaynaklar
Ders Notu Ders notları-power point sunumlar, Fuel Cell Handbook, US Department of Energy, 2004.
Diğer Kaynaklar Supramaniam Srinivasan, (2010)Fuel Cells: From Fundamentals to Applications,Springer.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 70
Ödev 2 20
Sunum / Seminer 1 10
Yıliçi Toplam 4 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi x
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık x
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 2 10 20
Sunum / Seminer 1 10 10
Arasınavlar 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 174
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,8
Dersin AKTS Kredisi 6