Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Zemin Mekaniği JEL301 5 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BUZKAN
Amacı Zeminleri sınıflandırmak ve tanımlamak, Zemin mekaniği ile ilgili mühendislik problemlerini çözmek
İçeriği Zemin tanımı, oluşumu, taşınma ve depolanma şekilleri. Zeminlerin fiziksel özellikleri, sınıflandırma ve tanımlaması. Zeminlerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili laboratuar çalışmaları.Mühendislik yapılarında kayma, taşıma ve oturma problemlerinin tanımı araştırma yöntemleri. Zemin ortamlarda basınç, gerilme ve gerilme dağılımlarının hesaplanması. Zeminlerin mekanik özelliklerinin laboratuarda belirlenmesi, taşıma, oturma ve kayma hesaplamaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Zemin tanımı, jeoloji içindeki yerini bilir
2 Zemin mekaniği laboratuar çalışmalarını bilir
3 Mühendislik yapılarında kayma, taşıma ve oturma problemlerini çözer
4 Zeminlerin mekanik özelliklerini bilir
5 Zeminlerin fiziksel özelliklerini bilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüzyüze ders
Ölçme Yöntemleri Arasınav, genel sınav, ödevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Zemin ve zemin mekaniğinin tanımı, Ders materyallerinden konu okunmalıdır.
2 Zemin oluşumu ve oluşum kökenine göre zeminler Ders materyallerinden konu okunmalıdır.
3 Zeminlerin dane özellikleri, Ders materyallerinden konu okunmalıdır.
4 Zeminlerde ağırlık hacim ilişkileri Ders materyallerinden konu okunmalıdır.
5 Zeminlerde dane boyu dağılımı, Zemin sınıflandırmaları ve Birleştirilmiş Zemin Sınıflaması Ders materyallerinden konu okunmalıdır.
6 Laboratuar deneyleri Ders materyallerinden konu okunmalıdır.
7 Mühendislik yapılarında karşılaşılan kayma, taşıma ve oturma problemleri Ders materyallerinden konu okunmalıdır.
8 Zeminlerde su ve hareketi Ders materyallerinden konu okunmalıdır.
9 Zeminlerde basınç, gerilme ve gerilme dağılımı Ders materyallerinden konu okunmalıdır.
10 Zeminlerde toplam, efektif gerilmeler ve boşluk suyu basınçları Ders materyallerinden konu okunmalıdır.
11 Arasınav Sınava dahil konuların tekrarını yapmalı ve problemlerini çözmelidir.
12 Zemin şevlerinin stabilitesi Ders materyallerinden konu okunmalıdır.
13 Konsolidasyon ve oturma Ders materyallerinden konu okunmalıdır.
14 Yapı temellerinde taşıma gücü Ders materyallerinden konu okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Kumbasar, V., Kip, F., Zemim Mekaniği Problemleri, Çağlayan kitabevi, 1984, İstanbul
Diğer Kaynaklar Özaydın, K., Zemin mekaniği, Birsen yayın, 1999, İstanbul Ulusay, R., 2001, uygulamalı Jeoteknik Bilgiler, TMMOB Jeoloji Müh. Odası yayınları, 38, AnkaraDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 90
Ödev 1 10
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödev 1 5 5
Laboratuvar 2 3 6
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 98
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,27
Dersin AKTS Kredisi 3