Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Bilgisayar II CLS182 2 1 + 2 4

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Öğr.Gör. UMUT DÖKEL
Dersi Verenler Öğr.Gör. UMUT DÖKEL
Amacı Bu ders öğrencilere günlük yaşamlarında ve mesleki kariyerlerinde yardımcı olacak temel bilgisayar kullanımını ve bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda bilgisayar donanımları ve yazılımları ile ofis programları incelenir. Bu ders sonunda öğrencilerin bilgi teknolojisi ortamında çalışabilecek yeterli bilgiyi almış olması ve ağ ve internet teknolojilerini kullanabilecek düzeye getirilmesi sağlanır.
İçeriği Sunu hazırlama (Microsoft Powerpoint ve uygulamaları); Veri tabanları (Microsoft Access ve uygulamaları); Bilgisayar Ağları (Bilgisayar ağının tanımı, bileşenleri, türleri, topolojileri); İnternet (Tanımı, kısaca tarihçesi, internet ile ilgili temel kavramlar, tarayıcılar); HTML dili ve web sayfası hazırlama; HTML Editörü (Microsoft Frontpage); Veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma (E-posta, tartışma grupları, dosya transferi, forumlar, arama motorları).
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Microsoft Office PowerPoint (Sunu) ve Access (Veri Tabanı) programlarını etkin kullanabilir.
2 Bilgisayar ağları ve internet ile ilgili kavramları tanımlayabilir.
3 Web sayfası yapabilir, editörleri kullanabilir.
4 İnterneti etkin kullanabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze, bilgisayar-projeksiyon.
Ölçme Yöntemleri Arasınav:8.hafta; Dönem sonu sınav.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sunu programına giriş, sunu hazırlama yollarının anlatımı, sihirbazı kullanarak sunu hazırlama. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması.
2 Tasarım şablonu ve slayt düzenini kullanarak slaytların hazırlanması, grafik yapımının gösterimi. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması.
3 Sunuyu başlatma, zaman ayarları, animasyon eklenmesi, slayt ayarlarının gösterimi. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması.
4 Veri tabanı (Access) programına giriş, tanımlar, nesnelerin anlatımı. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması.
5 Tablo oluşturma, alanlar, birincil anahtar, tabloların bağlanması, sorgu oluşturma, sorgu çeşitleri. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması.
6 Form oluşturma yöntemleri, araç kutusu elemanlarının kullanımının anlatımı. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması.
7 Makro yapımı ve diğer nesnelerin anlatımı. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması.
8 Çeşitli verıtabanı örneklerinin yapımı. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması.
9 Bilgisayar ağları, türleri, bileşenleri ve görevlerinin anlatımı. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması.
10 İnternet tanım-tarihçesi, tarayıcılar, internet güvenliği. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması.
11 Web sayfası yapımı, temel html kodlarının anlatılması. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması.
12 Frontpage programına giriş, menü komutlarını kullanarak web sayfası yapımının anlatımı. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması.
13 Çerçeve kullanımı, script örnekleri. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması.
14 Veri iletişimi ve bilgi ağları (e-posta, tartışma grupları, dosya transferi, forumlar, arama motorları) hakkında genel bilgiler.Kaynaklar
Ders Notu • Bayram Yıldız, Office 2010, Kodlab Yayınları • Gökalp Harman, Microsoft Office 2010 Terfi Rehberi, Pusula Yayıncılık ve İletişim • (Kolektif), Temel Bilgisayar Eğitimi, Arkadaş Yayınları
Diğer Kaynaklar İnternet.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Arasınavlar 1 8 8
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4