Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Çalışma Ekonomisi-2 CLS202 4 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. FERDİ KESİKOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. GÜVEN MURAT
Amacı İşgücü piyasasının ve bu piyasanın dinamiklerinin işleyişini analiz etmek ve piyasa dinamikleri arasındaki etkileşim sonucunda ortaya çıkan konuları ve sorunları anlamaya çabalamaktır.
İçeriği Sendikaların Ücretler, Verimlilik, Ücretler ve İşsizlik Üzerindeki Etkileri, Kamunun Kurumsal ve Hukuksal Düzenlemelerinin İşgücü Piyasalarına Yansımaları,İşgücü Verimliliği, İşsizlik,İşsizlikle Mücadele Politikaları,Enflasyon Ücret İlişkisi,Enflasyon İstihdam İlişkisi
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İşgücü piyasasınıın yapısının ve işleyişinin teorik temmellerini kavrayabilecek.
2 İşgücü piyasası dinamikleri emek arzı ve emek talebi arasındaki ilişkilein ekonomiye yansımaları hakkında bilgi sahibi olacak
3 Çalışma ekonomisi alanındaki güncel gelişmeleri ve yeni inisiyatifleri tartışabilecek
4 İşsizlik ve gelir eşitsizliği gibi sosyal sorunların toplum üzerindeki etkilerini belirleyebilecek
5 Çalışma ilişkilerinde kullanılan teknikten elde edilen sonuçlara göre nesneleri sınıflayabileceklerdir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru-cevap, örnek olay analizi
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sendikaların Ücretler, Verimlilik ve İşsizlik Üzerindeki Etkileri
2 Kamu Harcamaları, Vergiler ve Yasal Mevzuatın İşgücü Piyasalarına Etkileri
3 Verimliliğin Ücret ve İstihdamla İlişkisi
4 İşsizliğin Tanımı, Ölçülmesi ve Ekonomik ve Toplumsal Sonuçları
5 İşsizlik Türleri
6 İşsizlik Türleri (Devam)
7 İşsizliği Önlemede Pasif İstihdam Politikaları
8 Ara sınav
9 İşsizliği Önlemede Aktif İstihdam Politikaları
10 İşsizliği Önlemede Diğer Ekonomi Politikaları
11 Enflasyon ve Ücretler
12 Enflasyon ve Ücretler (Devam)
13 Enflasyon ve İstihdam
14 Gelirler Politikası
15 Genel Değerlendirme
16 Genel SınavKaynaklar
Ders Notu ZAİM Sabahaddin, Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2011
Diğer Kaynaklar TALAS Cahit, Sosyal Ekonomi, İmge Yayınları, Ankara, 2010Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5