Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Endüstri İlişkileri-2 CLS204 4 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Sadık KILIÇ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA YÜCE, Öğr.Gör. AKİF EMİROĞLU
Amacı "Öğrencilere disiplin ile ilgili temel bilgileri vermek, pratik hayatta uygulama için yeterli teorik bilgi kazandırmak "
İçeriği "Endüstriyel alanla ilişkili kavram ve teorilerin belirlenip açıklanması. "
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 "endüstri ilişkilerinde temel kavramlar bilgisini tanımlayabileceklerdir. "
2 "endüstri ilişkilerinde olgu ve ilkeleri açıklayabileceklerdir. "
3 "kavram ve ilkeleri yeni durumlarda uygulama, ilişkilendirebileceklerdir "
4 " endüstri ilişkilerinde veriler arasındaki ilişkiyi değerlendirebileceklerdir. "
5 "endüstri ilişkilerinde kullanılan teknikten elde edilen sonuçlara göre nesneleri sınıflayabileceklerdir. "

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru-cevap, ödev ve sunum
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınavlar, ödev ve sunumDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 "Küreselleşme "
2 "Esnek çalışma "
3 "İşgücü piyasası esnekliği "
4 "Yeni teknolojiler "
5 "Çok uluslu şirketler "
6 "Çok uluslu şirketlerin etkileri "
7 "İnsan kaynakları yönetimi "
8 Yarıyıl İçi Sınavı
9 "sosyal diyalog "
10 "Endüstriyel ilişkilerde yeni gelişmeler "
11 "Kurumsal Sosyal Sorumluluk "
12 "Küresel sözleşmeler "
13 "Sendikasız endüstri ilişkileri "
14 "inovasyon", "öğrenilmiş çaresizlik "Kaynaklar
Ders Notu Tokol A. 2001; Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler, Yayın No:173, Bursa
Diğer Kaynaklar Ekin, N . 1994; Endüstri İlişkileri Beta Yayınları İstanbulDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 15 15
Sunum / Seminer 1 15 15
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 130
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,33
Dersin AKTS Kredisi 4