Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Çalışma Psikolojisi CLS313 5 3 + 0 4

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Banu ÖZBUCAK ALBAR
Dersi Verenler Öğr.Gör. ÖZNUR PULAT, Öğr.Gör. SERAP GÖKÇE
Amacı Çalışma hayatına giren bireyin, emeklilik yaşamına kadar olan süreçteki davranışlarının anlaşılmasını, yönlendirilmesini ve yönetilmesini sağlayacak alt yapıyı vermektir.
İçeriği Çalışma-Birey İlişkisi, Bireyin Yaşamında Çalışma, Çalışma Yaşamında Sosyalleşme, Kariyer Gelişimi, Motivasyon, İş Tatmini, Çalışma Yaşamı sorunları, İş Monotonluğu, İş Stresi, Rol Çatışması, Örgüt Kültürü, Performans Değerlendirme, İş Etiği
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Çalışma kavramı ile birey ilişkisini bilir.
2 Çalışanın iş yaşamında karşılaşabileceği sorunları bilir.
3 Çalışanın iş yaşamında karşılaşabileceği sorunlarla başa çıkma yöntemi geliştirir.
4 Çalışma yaşamında tatmini etkileyen faktörleri bilir
5 Çalışma yaşamında çalışanların tatmin seviyelerini ölçer, buna göre yeni düzenlemeler yapar.
6 Örnek olay çalışmaları ile iş yaşamının psikolojik süreçlerini kavrar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru-cevap, örnek olay analizi
Ölçme Yöntemleri Yazılı yoklama, ödevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çalışma-Birey İlişkisi Ve Çalışma Yaşamı İle İlgili Bilimsel Gelişmeler
2 Çalışma Kavramına İlişkin Görüşler Ve Bireyin Yaşamında Çalışma
3 Çalışma Yaşamında Sosyalleşme Ve Bireyin Kariyer Gelişimi
4 Çalışma Yaşamında Motivasyon
5 Çalışma Yaşamında Bireyin İş Tatmini Ve Belirleyen Faktörler
6 Çalışan Tatminin Ölçülmesi Ve Arttırma Yolları
7 Ara Sınav
8 Çalışma Yaşamında Bireyin Sorunları
9 İş Monotonluğu, İş Stresi, Rol Çatışması
10 Örgütlerde İletişim, Örgüt Kültürü
11 Performans Değerlendirme
12 İş Etiği
13 Örnek Olay Analizleri-I
14 Örnek Olay Analizleri-II
15 Genel değerlendirme
16 Dönem sonu sınavıKaynaklar
Ders Notu 1- Doç.Dr. Aşkın KESER, Çalışma Psikolojisi,Ekin Basım Yayın Dağıtım,Eylül 2009 2- Yrd.Doç.Dr. Aşkın KESER, Çalışma Yaşamında Motivasyon, Alfa Aktüel, Nisan 2006
Diğer Kaynaklar Prof.Dr. Pınar TINAZ, Çalışma Yaşamında Örnek Olaylar, Beta Basım Yayım, Eylül 2009Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Ödev 1 20
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödev 1 15 15
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 106
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,53
Dersin AKTS Kredisi 4