Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Labor Market Management CLS325 5 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil İngilizce
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Hamza Ersin ADIM
Amacı İşgücü piyasasının işleyişini düzenleyen kamu, özel ve uluslararası kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler hakkında bilgi aktarmaktır.
İçeriği Concept of Labor Markets, Labor Markets Organized public and private institutions, the Legal Labor Market Regulations
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İşgücü piyasalarının işleyişine ilişkin bildgiler kazandırılmaktadır.
2 İşgücü piyasasını düzenleyen ulusal ve uluslararası kurumlar ve bunların işlevleri bilinmektedir.
3 Devletin işgücü piyasasındaki rolü ve taraflarla ilişkisi analiz edilmektedir.
4 İşgücü piyasalarının işleyişini düzenlemeye dönük geliştirilen kurumsal uygulamalar ve politikalar değerlendirilmektedir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, tartışma
Ölçme Yöntemleri SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşgücü Piyasalarının Tanımı ve Türleri
2 İşgücü Piyasaları ve Devlet
3 Resmi ve Özel İstihdam Kurumları
4 İşgücü Piyasaları ve Uluslararası Çalışma Örgütü
5 Genel Olarak İşgücü Piyasası Kurumlarının İşlevleri
6 İş Bulma ve İşe Yerleştirme
7 Mesleki Planlama ve Eğitim
8 Arasınav
9 Aktif ve Pasif İstihdam Politikalarının Uygulanması
10 İşgücü Piyasalarının Denetimi
11 Türkiye'de İşgücü Piyasalarının Yapısı ve Özellikleri
12 Türkiye'de İşgücü Piyasası Kurumlarının Düzenleyici İşlevleri
13 Türkiye'deki Pasif İstihdam Politikaları Uygulamaları
14 TTürkiyede Aktif İstihdam Politikaları
15 Genel Değerlendirme
16 Genel SınavKaynaklar
Ders Notu -Biçerli, M. Kemal (2007), Çalışma Ekonomisi, Beta Basım A.Ş., İstanbul - Varçın, Recep (2004), İstihdam ve İşgücü Piyasası Politikaları, Siyasal Kitabevi, Ankara. - Özşuca, Şerife Türcan (2003), Esneklik Güvenlik İkileminde Türkiye Emek Piyasası, İmaj Yayınevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar MakalelerDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5