Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İşgücü Piyasasında Enformalleşme CLS329 5 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Banu ÖZBUCAK ALBAR
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. EMEL KESİM
Amacı İşgücü piyasalarındaki enformelleşmenin neden, boyut ve sonuçları konusunda bilgi kazandırmaktadır.
İçeriği Gelişmekte olan ülkelerde enformel sektörün, enformel ekonominin enformel istihdam biçimlerinin ortaya çıkış ve büyüme nedenleri, Türkiye’de küçük ve orta boy işletmelerin enformel sektörle olan ilişkileri, enformel sektörde çalışanların çalışma koşulları ve enformel istihdamla mücadele yolları
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Formel ve enformel işgücü piyasalarının farklılıkları öğrenciye aktarılmaktadır.
2 Enformelleşmenin işgücü piyasalarının yapısında ve işleyişinde meydana getirdiği değişklikler konusunda bilgi sahibi olunmaktadır.
3 İşgücü piyasasında enformelleşmeye yol açan nedenler açıklanmaktadır.
4 Enformel sektör ve enformel işgücü piyasası arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru ve cevap
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enformel Sektör Kavramı ve Tanımı
2 Enformel Sektörün Ortaya Çıkışı
3 Enformel Sektörün Unsurları
4 İşgücü Piyasasında Enformelleşme Şekilleri
5 İşgücü Piyasasında Enformelleşmenin Sonuçları
6 Enformel İstihdam
7 Enformel İstihdam (Devam)
8 Arasınav
9 Enformel İşgücü Piyasaları ve KOBİ'ler
10 Enformel İşgücü Piyasaları ve Kadın İşgücü
11 Enformel İşgücü Piyasaları ve Gençler
12 Enformel İşgücü Piyasalarında Çalışma Koşulları
13 Enformel İstihdamla Mücadele
14 Gelişmekte Olan Ülkelerde Enformel İşgücü Piyasaları
15 Türkiye'de Enformel İşgücü Piyasaları
16 Genel SınavKaynaklar
Ders Notu Konu ile ilgili makale ve raporlar
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5