Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri CLS409 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Caner ÖZDEMİR
Dersi Verenler Öğr.Gör. A.SİBEL BUZKAN
Amacı Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmaları için gerekli olan koşulları öğrenmelerini sağlamak.
İçeriği Bilimsel araştırmanın önemi, niteliği, ilkeleri, temel araştırma yöntem ve teknikleri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bilimin temel anlamını öğrenerek bilimsel düşünme yeteneğini geliştirir.
2 Teknolojik gelişmelere paralel olarak bilimin kaydettiği gelişmeleri kavrar.
3 Bilimsel çalışmanın temel yazım aşamalarını tam anlamıyla öğrenir.
4 Bilimsel araştırmalarda kullanılan temel istatistiksel yöntemleri kavrar.
5 Araştırma sürecinde kullanılan yöntemin eksikliklerini göz önünde bulundurarak yeni bir araştırma süreci tasarlayabilirler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Yazılı ara sınav, ödev, Dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 1-Bilimsel araştırma kavramı, tanımı, önemi Yok
2 2-Bilimsel araştırmanın temel ilkeleri Yok
3 3-Bilimsel araştırma süreci Yok
4 4-Araştırma önerisi hazırlama Yok
5 5-Araştırma stratejisinin belirlenmesi Yok
6 6-Hipotez kurma Yok
7 7-Veri toplama stratejileri Yok
8 8-Arasınav
9 9-Veri kaynakları Yok
10 10-Ölçme ve ölçekler Yok
11 11-Ölçüm hatalarının kaynakları Yok
12 12-Geçerlilik ve güvenilirlik Yok
13 13-Araştırma evreni ve örneklem Yok
14 14-Konu tekrarı YokKaynaklar
Ders Notu Yıldız, R. Ertuğrul Yıldırım, 2013, Tez Yazma Makale Hazırlama ve Yayınlama Kılavuzu, Detay Yayıncılık, Ankara
Diğer Kaynaklar Karasar, N. 2004, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel Yayıncılık, Ankara Seyitoğlu, H. 2003; Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbulDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 10 10
Sunum / Seminer 1 10 10
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 124
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,13
Dersin AKTS Kredisi 4