Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Ücret Teorileri ve Politikası CLS326 6 3 + 0 5

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Sadık KILIÇ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ALİ KONAK, Yrd.Doç.Dr. Hamza Ersin ADIM
Amacı Çalışma Ekonomisi ve Endüdtri İlişkileri bölümü öğrencilerine temel ücret kavramlarını, sistemlerini ve politikalarını aktarmak.
İçeriği Ücret kavramı, Ücret Teorileri, Ücret sistemleri, dünyada ve Türkiyede ücret politikaları, asgari ücret
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Ücret kavramını iktisadi, sosyal açıdan analiz eder.
2 Ücret sistemlerini tam anlamıyla kavrar.
3 Asgari ücret kavramını analiz eder.
4 Dünyada ve Türkiyede Gelir Dağılımı ve Gelir Politikası içine ücret politikalarının yerini kavrar.
5 Sosyal politikalar içinde ücret politikasının önemini analiz eder.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözel anlatım, araştırma
Ölçme Yöntemleri Yazılı ara ve dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ücret kavramı ve tanımı
2 Klasik ücret teorisi, ücret fonu teorisi, artı değer kuramı
3 Marjinal verimlilik kuramı, keynesgen ücret kuramı, philips analizi
4 Toplu pazarlık kuramı
5 Ücret ödeme sistemleri
6 Özendirici ücret sistemleri
7 İş etüdü, iş analizi ve iş değerlendirmesinin ücret yapısına etkisi
8 Ara sınav
9 Weitzman ücret modeli ve bölüşüm ekonomisi
10 Çeşitli ülkelerde ücret sistemi uygulamaları
11 Asgari ücret
12 Ücret saptama Yolları
13 Ücret Politikası
14 Ücretler açısından iktisadi gelişmeyi teşvik edici önlemler
15 Türkiyede ücret politikası
16 Dönem sonu sınavıKaynaklar
Ders Notu Artan Sinan, Endüstri İşletmelerinde Ücret Yönetimi ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012
Diğer Kaynaklar Zaim Sabahaddin, Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 15 15
Sunum / Seminer 1 10 10
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 136
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,53
Dersin AKTS Kredisi 5