Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Sendikalar Hukuku CLS417 7 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Efe YAMAKOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. GÜVEN MURAT, Yrd.Doç.Dr. ALİ KONAK, Yrd.Doç.Dr. Hamza Ersin ADIM
Amacı Çalışanların ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak ve arttırmak amacıyla kurulan sendikaların yapısını ve işleyişini hukuki olarak öğrenciye aktarmak
İçeriği Sendika kavramı, sendika hukukunun doğuşu ve gelişimi, Sendika hakkı, sendikanın kuruluş ve işleyişi,Sendika organları, sendika üyeliği
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 "sosyal sorunların etkilerini toplum ve sosyal gruplar üzerindeki özetleyebilecek. "
2 "endüstri ilişkilerinde temel kavramlar bilgisini tanımlayabileceklerdir. "
3 "toplu iş ilişkilerinde olgu ve ilkeleri açıklayabileceklerdir. "
4 "kavram ve ilkeleri yeni durumlarda uygulama, ilişkilendirebileceklerdir "
5 " sendikal ilişkilerinde veriler arasındaki ilişkiyi değerlendirebileceklerdir. "

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru-cevap, mahkeme kararları analizi
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınavlar, ödev, sunumDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sendika kavramı
2 Sendika hukukunun anlamı
3 Sendika özgürlüğü
4 Sendika özgürlüğü devam
5 Sendikaların kuruluşu
6 Sendikanın organları
7 Ara sınav
8 Sendika üyeliği
9 Sendika üyeliği devam
10 Sendikaların teşkilatlanması
11 Sendikaların faaliyetleri
12 Sendikaların gelir ve giderleri
13 Sendikaların sona ermesi
14 Sendikaların sona ermesi devam
15 Yargıtay kararları
16 Dönem sonu sınavıKaynaklar
Ders Notu KAPLAN E, ARICI Kadir, AKTAY N, İş Hukuku, Gazi Yayınları, Ankara, 2011
Diğer Kaynaklar TUĞ Adnan, Sendikalar Hukuku, Sağlık-iş Yayınları, ANKARA, 2010Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 20 20
Sunum / Seminer 1 20 20
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 164
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,47
Dersin AKTS Kredisi 5