Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Toplu Pazarlık Ekonomisi CLS423 7 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ALİ KONAK, Yrd.Doç.Dr. Hamza Ersin ADIM
Amacı Toplu pazarlık sisteminin ekonomik etkileri hakkında bilgi vermektir.
İçeriği Toplu Pazarlığın Niteliği ve İlkeleri, Toplu Pazarlık ve Grev Modelleri Toplu Pazarlık ve Ücretler,Toplu İş Sözleşmesi Tam İstihdam ve Enflasyon
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Toplu pazarlık sürecinin işçi ve işveren açısından öneminin algılanması
2 Toplu pazarlık sonucunda imzalanan toplu iş sözleşmelerinin ülkenin makro ekonomik dengeleri üzerindeki etkilerinin algılanması,
3 Toplu pazarlık strateji ve taktikleri konusunda edindiği bilgilerin uygulamada başarıyla kullanılabilmesi
4 Toplu pazarlık ve istihdam ilişkisini analiz eder.
5 Toplu pazarlık ve enflasyon ilişkisini analiz eder.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatım, soru ve cevap
Ölçme Yöntemleri Ara ve dönem sonu sınavı, ödevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplu Pazarlığın Niteliği ve Önemi
2 Toplu Pazarlığın Tarihsel Gelişimi
3 Toplu Pazarlık Gücü ve Belirleyicileri
4 Toplu Pazarlık Modelleri
5 Toplu Pazarlık Modelleri (Devam)
6 Toplu Pazarlığın Aşamaları
7 Ara Sınav
8 Toplu Sözleşmenin Ücret Farklılıklarına Etkisi
9 Toplu Sözleşmenin Ücret Esnekliğine Etkisi
10 Toplu Sözleşmenin Ücret Düzeylerine Etkisi
11 Toplu Sözleşmelerde Eşel Mobil
12 Toplu Sözleşmelerde Eşel Mobil (Devam)
13 Toplu Sözleşmenin Tam İstihdam ve Enflasyon İle İlişkisi
14 Örnek Ülke Uygulamaları
15 Genel Değerlendirme
16 Genel SınavKaynaklar
Ders Notu Balcı Yusuf, Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul,1999.
Diğer Kaynaklar Zaim Sabahaddin, Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2010Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 144
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,8
Dersin AKTS Kredisi 5