Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Sosyal Güvenlik Hukuku CLS402 8 3 + 0 4

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Efe YAMAKOĞLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ, Öğr.Gör. ÖZNUR PULAT
Amacı Kişilerin bugünlerini ve yarınlarını güvence altına alan sosyal güvenlik sisteminin özelliklerini öğrenciye aktarmak
İçeriği Sosyal sigorta türleri, sosyal yardım ve sosyal hizmetler, sosyal güvenlik kuruluşları
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Sosyal devlet ile sosyal güvenlik hukukunun bağlam ve yapısını anlayabilecek.
2 Sosyal Güvenlik Hukuku perspektifinde işçi haklarına ilişkin düzenlemeleri kavrayacak.
3 Sosyal Güvenlik hukukundaki gelişmeleri ve yeni inisiyatifleri tartışabilecek.
4 sosyal sorunların toplum üzerindeki etkilerini belirleyebilecek.
5 Hukuki sorunların etkilerini toplum ve sosyal gruplar üzerindeki özetleyebilecek.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru-cevap analizi, örnek olay ve mahkeme kararı incelemeleri
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınavlar ve ödev, sunumlarDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hastalık sigortası
2 Hastalık sigortası devam
3 Analık sigortası
4 Analık sigortası devam
5 Malullük sigortası
6 Yaşlılık sigortası
7 Yaşlılık sigortası devam
8 Ara sınav
9 Ölüm sigortası
10 Ölüm sigortası devam
11 İşsizlik sigortası
12 Sosyal Güvenlik Kurumunun işleyişi
13 Sosyal Yardımlar
14 Sosyal Hizmetler
15 Türk SOsyal Güvenlik Hukukunda Primsiz Rejim
16 Dönem sonu sınavıKaynaklar
Ders Notu GÜZEL Ali, OKUR Ali Rıza, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları, ANKARA, 2010
Diğer Kaynaklar TUNCAY A.Can, Sosyal Güvenlik Dersleri, Beta Yayınları, İSTANBUL, 2010Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 15 15
Sunum / Seminer 1 15 15
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 130
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,33
Dersin AKTS Kredisi 4