Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Diploma Çalışması CLS403 7 0 + 6 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. FERDİ KESİKOĞLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. GÖKHAN OFLUOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Hamza Ersin ADIM
Amacı Öğrencilere bilimsel araştırma ve bilimsel düşünme alışkanlığını kazandırmak
İçeriği Öğrencinin ilgili anabilim dalında araştırma yapması ve sonuçları yazılı olarak sunması
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Analitik ve bilimsel düşünme yeteneği kazandırılır.
2 Bilimsel bilginin önemi ve sınırları kavranır.
3 Çalışma hayatında bilimsel düşünüşün önemi analiz edilir.
4 Çalışma hayatının güncel sorunları araştırılır.
5 Bilimsel düşünüşün temel ilkeleri çerçevesinde hareket etme yeteneği kazandırılır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Belgeler üzerinde gözlem, araştırma ve ödev hazırlama
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve Dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel araştırmanın öneminin anlatılması Genel Hazırlık
2 Araştırma konuları ve yöntemler hakkında bilgi verilmesi Bir önceki haftanın tekrar edilmesi
3 Öğrencinin araştırma konusunu seçmesi Bir önceki haftanın tekrar edilmesi
4 Araştırma konusu ile ilgili kaynak toplanması ve içerik hazırlanması Bir önceki haftanın tekrar edilmesi
5 Araştırma konusu ile ilgili kaynak toplanması ve içerik hazırlanması Bir önceki haftanın tekrar edilmesi
6 Araştırma konusu ile ilgili kaynak toplanması ve içerik hazırlanması Bir önceki haftanın tekrar edilmesi
7 Ara sınav Bir önceki haftanın tekrar edilmesi
8 Araştırmanın yapılması Bir önceki haftanın tekrar edilmesi
9 Araştırmanın yapılması Bir önceki haftanın tekrar edilmesi
10 Araştırma sonuçlarının yazılı hale getirilmesi Bir önceki haftanın tekrar edilmesi
11 Araştırma sonuçlarının yazılı hale getirilmesi Bir önceki haftanın tekrar edilmesi
12 Araştırma sonuçlarının yazılı hale getirilmesi Bir önceki haftanın tekrar edilmesi
13 Araştırma sonuçlarının yazılı hale getirilmesi Bir önceki haftanın tekrar edilmesi
14 Araştırma sonuçlarının yazılı hale getirilmesi Bir önceki haftanın tekrar edilmesi
15 Ödevin son şeklinin verilmesi ve teslim edilmesi Bir önceki haftanın tekrar edilmesi
16 Dönem sonu sınavı Bir önceki haftanın tekrar edilmesiKaynaklar
Ders Notu Karasar, N. 2004, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel Yayıncılık, Ankara
Diğer Kaynaklar Seyitoğlu, H. 2003; Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbulDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 76
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,53
Dersin AKTS Kredisi 3