Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yabancı Dil IV YDL286 4 4 + 0 4

Ön Koşul YOK

Dil İngilizce
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BANU ATALAY AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ŞENAY GÜNEYMEN , Yrd.Doç.Dr. UMUT KEDİKLİ
Amacı Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçalarını çevirme ve akademik çeviri tekniklerini uygulama; YDL 285 dersinde öğrendikleri “Arayarak okuma” ve “Ayrıntılı Okuma” gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamlarını tahmin etme, genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık dil bilgisi yapılarını kolaylıkla çözümleme; öğrencilerde bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan beceri ve güveni kazandırarak dil becerilerini daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulması ve kendi meslekleri ile ilgili konularda akademik sunum yapma tekniklerini edinip bu becerilerini yapacakları sunumlarda geliştirmelerini içerir.
İçeriği Bu ders sunum becerisi ve çeviri ağırlıklıdır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Çalışma hayatındaki güncel gelişmeleri inceleyen yabancı metinleri anlayabileceklerdir.
2 Mesleki alanları ile ilgili metinleri çevirebileceklerdir.
3 Mesleki alanlarla ilgili sunum yapabileceklerdir.
4 İktisat alanına ilişkin yabancı mesleki terimleri kullanabileceklerdir.
5 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, uluslararası ticaret, iş sağlığı, iş güvenliği, insan hakları, toplu pazarlık gibi mesleki alanlarda yazılmış yabancı mesleki metinleri analiz edebileceklerdir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yazılı ve sözel anlatım, soru-cevap, metin incelemeleri
Ölçme Yöntemleri Ara ve dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları. Güncel mesleki metinlere göz atılmalıdır.
2 Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları. Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
3 Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları. Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
4 Günlük hayatla ilgili paragraf çevirisi çalışmaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
5 Günlük hayatla ilgili paragraf çevirisi çalışmaları. Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
6 GGünlük hayatla ilgili paragraf çevirisi çalışmaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
7 Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
8 Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
9 Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
10 Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
11 Sunum yapma teknikleri ve örnek sunum gösterileri Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
12 Sunum yapma teknikleri ve örnek sunum gösterileri Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
13 Mesleki alanlarla ilgili öğrenci sunumları. Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
14 Mesleki alanlarla ilgili öğrenci sunumları. Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.Kaynaklar
Ders Notu Mesleki alanlarla ilgili metinler ve terimler içeren çeşitli kaynaklar
Diğer Kaynaklar TECER Meral, İngilizce Meslek Bilgisi, Ankara, 1995Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 5 5
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 125
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,17
Dersin AKTS Kredisi 4