Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
AB Sosyal Politikası CLS430 8 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Öğr.Gör. Remzi ÇETİN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. GÖKHAN OFLUOĞLU, Yrd.Doç.Dr. ALİ KONAK
Amacı AB ülklerindeki sosyal politika düzenlemeleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek ve Türkiye!nin mevcut durumunu bu perspektifte analiz etmektir.
İçeriği AB kurumları ve karar alma, AB sosyal politikası: tarihsel arka plan, AB’de sosyal diyalog, AB’de işçilerin serbest dolaşımı ve sosyal güvenlik koordinasyonu, eşit fırsatlar, iş sağılığı ve güvenliği, yeniden yapılanma: bilgilenme ve danışma, çalışma koşulları, AB istihdam stratejisi, sosyal koruma, sosyal içerme, sendikal haklar, bütünleşme politikaları, genişleme süreci ve Türkiye örneği, küreselleşme ve AB’nin sosyal politikası.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 AB'de geliştirilen ve uygulanan sosyal politika uygulamaları hakkında bilgi birikimine sahip olunmaktadır.
2 AB'de sosyal politika uygulamalarının nasıl bir tarihsel seyir geçirdiği öğrenilmektedir.
3 Türkiye-AB ilişileri sosyal politika düzleminde analiz edilmekte ve Türkiye'nin bu alanda atması gereken adımlar ortaya konulmaktadır.
4 Uluslararası Sosyal Politikanın nedenleri kavranmış olur.
5 Sosyal Politikanın disiplinler üstü niteliği analiz edilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatım, soru-cevap
Ölçme Yöntemleri Ara ve Final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 AB Sosyal Politikasının Orjinleri Sosyal Politikanın gelişimi konularına bakılmalıdır.
2 AB Sosyal Politikasının Tarihsel Gelişimi Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
3 AB'de Sosyal Politika Normları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
4 AB Sosyal Şartı Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
5 AB Sosyal Politikasına İlişkin Anlaşmalar Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
6 AB İstihdam Politikası ve Avrupa İstihdam Stratejisi Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
7 Ara Sınav Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
8 AB İstihdam Politikası ve Avrupa İstihdam Stratejisi Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
9 Serbest Dolaşım Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
10 Sosyal Diyalog ve Yönetime Katılma Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
11 Sendika Özgürlüğü, Toplu Pazarlık ve Grev Hakkı Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
12 Türkiye-AB Uyum Yasaları Sosyal Politika Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
13 Türkiye-AB Uyum Yasaları Sosyal Politika (Devam) Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
14 Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
15 Genel Değerlendirme Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
16 Genel Sınav Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.Kaynaklar
Ders Notu Özcüre Gürol, Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikası ve Türkiye, Derin Yayınları, İstanbul, 2010
Diğer Kaynaklar Konuyla ilgili makalelerDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5