Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) YDL184 2 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil İngilizce
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Okt. Duygu GÜMÜŞTEKİN
Dersi Verenler Okt. Duygu GÜMÜŞTEKİN , Okt. ELÇİN ŞARKGÜNEŞİ, Okt. SEVİL GÜMÜŞ, Okt. DERYA ÇAKIR
Amacı Öğrencilerin okudukları ve dinledikleri metinleri anlama ve onlarla ilgili sorulara cevap verme becerisini geliştirmek,belli konularda konuşma ve yazma yeteneğini artırmak.
İçeriği Okuma ve dinleme metinleri,genel konular üzerine konuşmaları için hazırlanmış cümleler,duygu ve düşüncelerini yazmaları için seçilmiş konular.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler okudukları metni anlayabilecek ve ilgili sorulara cevap verebilecek.
2 Öğrenciler dinledikleri metni anlayabilecek ve ilgili sorulara cevap verebilecek.
3 Öğrenciler belirli bir konuda fikirlerini söyleyebilecek ve yazabilecek.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze eğitim
Ölçme Yöntemleri Ara sınav-6.hafta; Final sınavı-15.haftaDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tercih bildiren kipliklerin cümle içinde kullanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Belgisiz Zamirler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Genel tekrar (11.-14. üniteler) Konu tekrarlarını yapmalı ve ilgili alıştırmaları çözmelidir.
4 Söz dizimi (sıfatlar/zarflar) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Mastar yapıları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Edatların cümle içinde kullanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Genel tekrar alıştırmaları(16.-19. üniteler) Konu tekrarlarını yapmalı ve ilgili alıştırmaları çözmelidir.
8 Ettirgen cümle yapıları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Bağ zamirlerinin cümle içinde kullanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Dilek kipi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Şart Cümleleri (tekrar) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Kenet sözcükler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Kenet sözcüklerin cümle içinde kullanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Genel tekrar alıştırmaları (21.-24. üniteler) Konu tekrarlarını yapmalı ve ilgili alıştırmaları çözmelidir.Kaynaklar
Ders Notu Without Borders 3; Addie Kane (Hillside Press)
Diğer Kaynaklar English Grammar in Use; Murphy Raymond (Cambridge University Press)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 58
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,93
Dersin AKTS Kredisi 2