Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) YDL184 2 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil İngilizce
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Okt. Duygu GÜMÜŞTEKİN
Dersi Verenler Okt. Duygu GÜMÜŞTEKİN , Okt. ELÇİN ŞARKGÜNEŞİ, Okt. SEVİL GÜMÜŞ, Okt. DERYA ÇAKIR
Amacı Öğrencilerin okudukları ve dinledikleri metinleri anlama ve onlarla ilgili sorulara cevap verme becerisini geliştirmek,belli konularda konuşma ve yazma yeteneğini artırmak.
İçeriği Okuma ve dinleme metinleri,genel konular üzerine konuşmaları için hazırlanmış cümleler,duygu ve düşüncelerini yazmaları için seçilmiş konular.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler okudukları metni anlayabilecek ve ilgili sorulara cevap verebilecek.
2 Öğrenciler dinledikleri metni anlayabilecek ve ilgili sorulara cevap verebilecek.
3 Öğrenciler belirli bir konuda fikirlerini söyleyebilecek ve yazabilecek.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze eğitim
Ölçme Yöntemleri Ara sınav-6.hafta; Final sınavı-15.haftaDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tercih bildiren kipliklerin cümle içinde kullanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Belgisiz Zamirler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Genel tekrar (11.-14. üniteler) Konu tekrarlarını yapmalı ve ilgili alıştırmaları çözmelidir.
4 Söz dizimi (sıfatlar/zarflar) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Mastar yapıları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Edatların cümle içinde kullanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Genel tekrar alıştırmaları(16.-19. üniteler) Konu tekrarlarını yapmalı ve ilgili alıştırmaları çözmelidir.
8 Ettirgen cümle yapıları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Bağ zamirlerinin cümle içinde kullanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Dilek kipi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Şart Cümleleri (tekrar) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Kenet sözcükler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Kenet sözcüklerin cümle içinde kullanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Genel tekrar alıştırmaları (21.-24. üniteler) Konu tekrarlarını yapmalı ve ilgili alıştırmaları çözmelidir.Kaynaklar
Ders Notu Without Borders 3; Addie Kane (Hillside Press)
Diğer Kaynaklar English Grammar in Use; Murphy Raymond (Cambridge University Press)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 58
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,93
Dersin AKTS Kredisi 2