Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) YDL184 2 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil İngilizce
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Okt. Duygu GÜMÜŞTEKİN
Dersi Verenler Okt. Duygu GÜMÜŞTEKİN , Okt. ELÇİN ŞARKGÜNEŞİ, Okt. SEVİL GÜMÜŞ, Okt. DERYA ÇAKIR
Amacı Öğrencilerin okudukları ve dinledikleri metinleri anlama ve onlarla ilgili sorulara cevap verme becerisini geliştirmek,belli konularda konuşma ve yazma yeteneğini artırmak.
İçeriği Okuma ve dinleme metinleri,genel konular üzerine konuşmaları için hazırlanmış cümleler,duygu ve düşüncelerini yazmaları için seçilmiş konular.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler okudukları metni anlayabilecek ve ilgili sorulara cevap verebilecek.
2 Öğrenciler dinledikleri metni anlayabilecek ve ilgili sorulara cevap verebilecek.
3 Öğrenciler belirli bir konuda fikirlerini söyleyebilecek ve yazabilecek.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze eğitim
Ölçme Yöntemleri Ara sınav-6.hafta; Final sınavı-15.haftaDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tercih bildiren kipliklerin cümle içinde kullanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Belgisiz Zamirler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Genel tekrar (11.-14. üniteler) Konu tekrarlarını yapmalı ve ilgili alıştırmaları çözmelidir.
4 Söz dizimi (sıfatlar/zarflar) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Mastar yapıları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Edatların cümle içinde kullanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Genel tekrar alıştırmaları(16.-19. üniteler) Konu tekrarlarını yapmalı ve ilgili alıştırmaları çözmelidir.
8 Ettirgen cümle yapıları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Bağ zamirlerinin cümle içinde kullanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Dilek kipi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Şart Cümleleri (tekrar) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Kenet sözcükler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Kenet sözcüklerin cümle içinde kullanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Genel tekrar alıştırmaları (21.-24. üniteler) Konu tekrarlarını yapmalı ve ilgili alıştırmaları çözmelidir.Kaynaklar
Ders Notu Without Borders 3; Addie Kane (Hillside Press)
Diğer Kaynaklar English Grammar in Use; Murphy Raymond (Cambridge University Press)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar.
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 58
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,93
Dersin AKTS Kredisi 2