Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) YDL185 1 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil İngilizce
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Okt. SEVİL GÜMÜŞ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM AYDIN ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr. SELİN MARANGOZ, Öğr.Gör. FATMA AYKANAT, Okt. Duygu GÜMÜŞTEKİN , Okt. SEVİL GÜMÜŞ
Amacı Öğrencilere temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, öğrencilerin anlamlı ve doğru İngilizce cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır.
İçeriği Ders dilbilgisi kuralları,konuşma,okuma,yazma ve dinleme becerilerini geliştirici uygulamalarından oluşmaktadır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Günlük hayatta kullanılan cümle kalıplarını ifade edebilir.
2 Günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemlerle ilgili cümleler kurabilir.
3 Doğru cümle kalıplarını kullanarak mektup, dilekçe vs. yazabilir.
4 Okuma parçalarını anlayabilir ve metin sorularını cevaplandırabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüzyüze
Ölçme Yöntemleri Arasınav:6. hafta; Final sınavı:15.haftaDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İngilizce Zamanların Tekrarı(Geniş Zaman,Şimdiki Zaman) Ders kitabı sayfa:12-15
2 Geçmiş Zaman,Gelecek Zamanın olumlu,olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımı Ders kitabı sayfa:12-15
3 Kiplikler(-ebilmek manasındaki kiplikler) ve rica cümleleri Ders kitabı sayfa:16-19
4 Artikeller,Bağ Zamirleri Ders kitabı sayfa:20-23
5 Yakın Geçmiş Zaman(olumlu cümleler), Yer ve yön edatları Ders kitabı sayfa:24-27
6 Konuların Tekrarı ile ilgili çalışmalar Ders kitabı sayfa:28-29
7 Yakın Geçmiş Zaman(olumsuz cümleler ve soru cümleleri) Ders kitabı sayfa:32-35
8 Soru Sözcükleri,Zaman Edatlarının cümle içinde kullanımı Ders kitabı sayfa:36-39
9 Belgisiz Zamirler Ders kitabı sayfa:40-43
10 Dolaylı Anlatım Ders kitabı sayfa:44-47
11 Konuların tekrarı ile ilgili çalışmalar Ders kitabı sayfa:48-49
12 Geçmiş Zamanda Süreklilik(olumlu cümleler) Ders kitabı sayfa:52-55
13 Geçmiş Zamanda Süreklilik(olumsuz cümleler ve soru cümleleri) Ders kitabı sayfa:52-55
14 Kenet sözcüklerin cümle içinde kullanımı Ders kitabı sayfa:56-59Kaynaklar
Ders Notu Kane Addie,Without Borders 2,Hillside Press
Diğer Kaynaklar English Grammar in Use; Murphy Raymond (Cambridge University Press)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 58
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,93
Dersin AKTS Kredisi 2