Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Mikro İktisat IKT106 2 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. FERDİ KESİKOĞLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ARZU TAY BAYRAMOĞLU
Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir.
İçeriği tüketici ve talep teorisi: kardinal, ordinal yaklaşımlar. Üretici ve maliyet teorisi, piyasalar: tam rekabet, tekel, oligopol piyasaları, refah teorisi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Temel mikro ekonomi kavramlarını anlar.
2 Tüketici ve üreticinin mikro iktisattaki önemini kavrar.
3 Piyasa mekanizmasının kaynak dağılımındaki rolünü analiz edebilir.
4 İktisadi olay ve sorunları iktisadi literatür diliyle açıklayabilir.
5 Ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin üretildiği piyasaların işleyişini, fiyat oluşturma mekanizmalarını kavrar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı, soru-cevap, örnek olay
Ölçme Yöntemleri Yazılı ara ve final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar, yöntem, iktisadi analiz Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Fayda Kavramı, Ordinal ve Kardinal Faydacılar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır ve varsa ödevi yapmalıdır.
3 Faksızlık Eğrisi ve Tüketici Dengesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır ve varsa ödevi yapmalıdır.
4 Talep, Piyasa talebi ve esneklikler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır ve varsa ödevi yapmalıdır.
5 Gelir ve İkame esneklikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır ve varsa ödevi yapmalıdır.
6 Üretici Teorisi, Üretim Fonksiyonu ve Azalan Verimler Kanunu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır ve varsa ödevi yapmalıdır.
7 En düşük maliyetle üretim (Optimal faktör bileşimi seçimi) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır ve varsa ödevi yapmalıdır.
8 Maliyet Teorisi ve Arz analizi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır ve varsa ödevi yapmalıdır.
9 Piyasalar, Tam rekabet piyasasında denge Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır ve varsa ödevi yapmalıdır.
10 Monopol (Tekel) piyasası Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır ve varsa ödevi yapmalıdır.
11 Monopollü rekabet piyasası Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır ve varsa ödevi yapmalıdır.
12 Oligopol Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır ve varsa ödevi yapmalıdır.
13 Üretim Faktörleri Piyasası Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır ve varsa ödevi yapmalıdır.
14 Genel Denge, Refah Ekonomisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır ve varsa ödevi yapmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Dinler, Zeynel (2013): Mikro Ekonomi, Ekin Kitapevi, Bursa.
Diğer Kaynaklar Ünsal, Erdal (2010): Mikro İktisat, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara. Bulmuş, İsmail:Mikro İktisatDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 24 24
Toplam İş Yükü (saat) 123
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,1
Dersin AKTS Kredisi 4