Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İktisatçılar için Matematik-2 IKT112 2 3 + 0 4

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Öğr.Gör. A.SİBEL BUZKAN
Dersi Verenler Doç.Dr. MEHMET PEKKAYA
Amacı Dersin amacı temel matematik teknikleri öğretmek, problemlerin analizi için kullanılan matematiksel becerileri geliştirmek, matematiğin diğer alanlarda kullanımına vurgu yapmak, bu amaçla diğer alanlardan çeşitli problemler ve uygulamalardan örnekler incelemek
İçeriği İntegral, çok değişkenli fonksiyonlar ve türev, matris, determinant ve iktisadı uygulamalar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Temel matematik teknikleri öğrenilecektir.
2 Temel matematiksel beceriler kazanılabilecektir.
3 Kazanılan matematik beceriler mesleki problemlere uygulanabilecektir.
4 Fonksiyonlarda integral kavramı bilinebilir.
5 İntegralin çeşitli uygulamaları yapılabilir, mühendislik problemlerine uygulanabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatımı, ödev
Ölçme Yöntemleri % 40 vize, % 60 finalDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sayı Dizi ve Serileri
2 Kuvvet serileri
3 Taylor ve Maclauren serileri
4 Belirsiz integral ve temel integral kuralları, değişken değiştirme yöntemi
5 Kısmi integrasyon ve basit kesirlerine ayırma yöntemi
6 Belirli integral ve alan hesabı
7 Belirli integralin ekonomide uygulamaları(üretici ? tüketici ?rant ?)
8 Çok değişkenli fonksiyon kavramı ve kısmi türev
9 ARA SINAV
10 Zincir kuralı ve kapalı fonksiyonların türevi, yüksek mertebeden kısmi türevler
11 Ekstremumlar, Lagrange çarpanları yöntemi
12 Çok katlı integraller
13 Matrisler ve determinantlar
14 Lineer denklem sistemleriKaynaklar
Ders Notu Pekkaya Mehmet, İşletme ve İktisat için Genel Matematik II ve Matematiksel Yöntemler, Ekin Yayınları, Bursa,2012
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 2 10 20
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 130
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,33
Dersin AKTS Kredisi 4