Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Makro İktisat IKT205 3 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. FERDİ KESİKOĞLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ŞENAY SARAÇ
Amacı Makro iktisadi konuları; analiz ederek günümüzde ulusal ve uluslararası; düzeyde geçerliliğini tartışmak ve makro iktisadi olayları; ve olguları ulusal ve uluslararası düzeyde güncel olaylarla destekleyerek analiz etmek bu dersin temel hedefidir.
İçeriği Makroekonominin temelleri, temel makroekonomik değişkenler, Milli muhasebe, Klasik makro model, Keynesyen makro model, IS-LM modeli, IS-LM-BP modeli, Toplam Talep- Toplam Arz modeli (AD-AS modeli).
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Klasik, Keynezyen ve IS-LM modellerinde milli gelir dengesinin oluşumu ve değişimlerini grafik yardımıyla analiz eder.
2 Temel makro iktisadi teorileri açıklar.
3 Para ve maliye politikalarının etkilerini değerlendirir.
4 Makro iktisadi problemlere ekonomi politikaları önerir.
5 Makroekonomik analiz için milli gelir, işsizlik, enflasyon, büyüme ve fiyat endeksi kavramlarını açıklar ve bunları ölçer.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Tartışma; Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri Ara sınav; Final Sınavı; ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Makro ekonominin tarihçesi,araştırma alanları ve temel varsayımları Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
2 Ekonomik dalgalanmalar ve makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler ve ekonomi politikası. Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
3 Ekonomik faaliyet hacminin ölçülmesi, GSMH ve ilgili kavramlar. Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
4 Ekonominin üretim kapasitesindeki artışın ölçülmesi; büyüme oranı, fiyat endeksleri, enflasyon oranı ve faiz oranı. Bir önceki hafta anlatılanlarla ilgili ödevler yapılmalıdır.
5 Diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin ölçülmesi; ödemeler bilançosu, döviz kuru ve ölçülmesi. Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
6 Ekonomik karar birimleri ve faaliyetleri, devri akım modeli, stoklar ve akımlar arasındaki ilişkiler. Sınava dahil konuların tekrarını yapmalı ve problemlerini çözmelidir.
7 VİZE SINAVI Sınava dahil konuların tekrarını yapmalı ve problemlerini çözmelidir.
8 Klasik ekonominin varsayımları, işgücü piyasasında denge, mal piyasası ve faiz oranı. Sınav sonrası eksik olduğu noktalarda kendini tamamlamalı ve ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
9 Klasik modelin bazı sonuçları; sermaye birikimi, nüfus artışı ve işsizlik. Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
10 Klasik modelde toplam arz ve talep eğrileri ve ekonomi politikalarının etkinliği. Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
11 Keynesyen modelin varsayımları, toplam harcamalar, denge gelir düzeyi ve toplam arz eğrisi. Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
12 Keynesyen modelde çoğaltan mekanizması ve işleyişi, açık ekonomide denge gelir düzeyi. Bir önceki hafta anlatılanlarla ilgili ödevler yapılmalıdır.
13 IS-LM modelinin oluşumu, birlikte denge, dengesizlikler ve dengesizliklerin giderilmesi. Sınava dahil konuların tekrarını yapmalı ve problemlerini çözmelidir.
14 IS-LM modelinde para ve maliye politikalarının güçlü ve zayıf etkileri. Sınava dahil konuların tekrarını yapmalı ve problemlerini çözmelidir.Kaynaklar
Ders Notu Ünsal, Erdal, Makro İktisat, İmaj Yayınları, Ankara, 2009
Diğer Kaynaklar Parasız, İlker,(2006),Makro Ekonomi: Teori ve Politika, Ezgi Kitabevi, BursaDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 4 4 16
Sunum / Seminer 1 6 6
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 122
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,07
Dersin AKTS Kredisi 4