Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) YDL186 2 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil İngilizce
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Okt. SEVİL GÜMÜŞ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM AYDIN ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr. SELİN MARANGOZ, Öğr.Gör. FATMA AYKANAT, Okt. Duygu GÜMÜŞTEKİN , Okt. SEVİL GÜMÜŞ
Amacı Öğrencilere temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, öğrencilerin anlamlı ve doğru İngilizce cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır.
İçeriği Ders dilbilgisi kuralları,kelime çalışmaları ve konuşma,okuma,yazma ve dinleme becerilerini geliştirici uygulamalarından oluşmaktadır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Günlük hayatta kullanılan cümle kalıplarını ifade edebilir.
2 Günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemlerle ilgili cümleler kurabilir.
3 Doğru cümle kalıplarını kullanarak mektup, dilekçe vs. yazabilir.
4 Okuma parçalarını anlayabilir ve metin sorularını cevaplandırabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüzyüze
Ölçme Yöntemleri Arasınav:6. hafta; Final sınavı:15.haftaDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönüşlülük zamirlerinin cümle içinde kullanımı Ders kitabı sayfa:60-63
2 Edilgen çatı cümleleri Ders kitabı sayfa:64-67
3 Konuların tekrarı ile ilgili çalışmalar Ders kitabı sayfa:68-69
4 Kiplikler(zorunluluk ve gereklilik bildiren kiplikler) Ders kitabı sayfa:72-75
5 Koşul cümlelerinin kullanımı ders kitabı sayfa:76-79
6 Geçmiş zamanda alışkanlık bildiren yapılar Ders kitabı sayfa:80-83
7 Soru eklentileri Ders kitabı sayfa:84-87
8 Konuların tekrarı ile ilgili çalışmalar Ders kitabı sayfa:88-89
9 -mişli geçmiş zaman(olumlu cümleler) Ders kitabı sayfa:92-95
10 -mişli geçmiş zaman(olumsuz cümleler ve soru cümleleri) Ders kitabı sayfa:92-95
11 İsimfiillerin kullanımı Ders kitabı sayfa:96-99
12 Sıfatlar ve zarflada derecelendirme Ders kitabı sayfa:100-103
13 Yakın geçmiş zamanda sürerlik(olumlu,olumsuz cümleler ve soru cümleleri) Ders kitabı sayfa:104-107
14 Konuların tekrarı ile ilgili çalışmlar Ders kitabı sayfa:108-109Kaynaklar
Ders Notu Kane Addie,Without Borders 2,Hillside Press
Diğer Kaynaklar Grammar in Use; Murphy Raymond (Cambridge university Press)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 58
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,93
Dersin AKTS Kredisi 2