Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) YDL186 2 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil İngilizce
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Okt. SEVİL GÜMÜŞ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM AYDIN ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr. SELİN MARANGOZ, Öğr.Gör. FATMA AYKANAT, Okt. Duygu GÜMÜŞTEKİN , Okt. SEVİL GÜMÜŞ
Amacı Öğrencilere temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, öğrencilerin anlamlı ve doğru İngilizce cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır.
İçeriği Ders dilbilgisi kuralları,kelime çalışmaları ve konuşma,okuma,yazma ve dinleme becerilerini geliştirici uygulamalarından oluşmaktadır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Günlük hayatta kullanılan cümle kalıplarını ifade edebilir.
2 Günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemlerle ilgili cümleler kurabilir.
3 Doğru cümle kalıplarını kullanarak mektup, dilekçe vs. yazabilir.
4 Okuma parçalarını anlayabilir ve metin sorularını cevaplandırabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüzyüze
Ölçme Yöntemleri Arasınav:6. hafta; Final sınavı:15.haftaDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönüşlülük zamirlerinin cümle içinde kullanımı Ders kitabı sayfa:60-63
2 Edilgen çatı cümleleri Ders kitabı sayfa:64-67
3 Konuların tekrarı ile ilgili çalışmalar Ders kitabı sayfa:68-69
4 Kiplikler(zorunluluk ve gereklilik bildiren kiplikler) Ders kitabı sayfa:72-75
5 Koşul cümlelerinin kullanımı ders kitabı sayfa:76-79
6 Geçmiş zamanda alışkanlık bildiren yapılar Ders kitabı sayfa:80-83
7 Soru eklentileri Ders kitabı sayfa:84-87
8 Konuların tekrarı ile ilgili çalışmalar Ders kitabı sayfa:88-89
9 -mişli geçmiş zaman(olumlu cümleler) Ders kitabı sayfa:92-95
10 -mişli geçmiş zaman(olumsuz cümleler ve soru cümleleri) Ders kitabı sayfa:92-95
11 İsimfiillerin kullanımı Ders kitabı sayfa:96-99
12 Sıfatlar ve zarflada derecelendirme Ders kitabı sayfa:100-103
13 Yakın geçmiş zamanda sürerlik(olumlu,olumsuz cümleler ve soru cümleleri) Ders kitabı sayfa:104-107
14 Konuların tekrarı ile ilgili çalışmlar Ders kitabı sayfa:108-109Kaynaklar
Ders Notu Kane Addie,Without Borders 2,Hillside Press
Diğer Kaynaklar Grammar in Use; Murphy Raymond (Cambridge university Press)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 58
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,93
Dersin AKTS Kredisi 2