Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Fizik II (Müh) FIZ182 2 3 + 0 4

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. NURGÜL AKINCI
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ALAİDDİN YILMAZ, Doç.Dr. BANU ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr. HALİT TAŞKIN, Prof.Dr. HÜSEYİN AYTEKİN, Doç.Dr. HAYDAR ARSLAN, Yrd.Doç.Dr. MERAL ERYÜREK, Doç.Dr. KADİR DEMİR, Doç.Dr. RIDVAN BALDIK, Yrd.Doç.Dr. NURGÜL AKINCI, Prof.Dr. YÜKSEL AYAZ, Doç.Dr. İNANÇ ŞAHİN, Prof.Dr. M.HALUK GÜVEN
Amacı Öğrencilere eğitimlerinde gerekli olan temel elektrik ve manyetizma alt yapısını kazandırmak.
İçeriği Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Amper Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Elektrik yükü ve elektriklenme kavramlarını tanımlayabilir,
2 Yüklü sistemlerin oluşturduğu kuvvet, elektrik alan vb. olguların analizini yapabilir,
3 Elektriksel Potansiyel ve potansiyel enerji kavramlarını ifade edebilir,
4 Kondansatörleri teknolojide kullanım alanlarını bilir ve kondansatörlü devreleri tasarlayabilir,
5 Elektrik akımı ve iletimi konusunda analiz yapabilir,
6 Hareketli yüklere etkiye manyetik kuvveti tanımlayabilir ve Biot-Savart ya da Amper Yasalarını manyetik alanı belirlemek için uygulayabilir,
7 Elektriksel indüklenmeyi yorumlayabilir, Faraday ve Lenz Yasalarını elektrik devrelerine uygulayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders haftada 3 saat teorik olarak tahtada öğretim üyesi tarafından anlatılır. Yine tahtada işlenen konularla ilgili sorular çözülmek süretiyle konuların uygulaması ve pekiştirilmesi sağlanır.
Ölçme Yöntemleri Yarıyıl içerisinde 2 adet arasınav yapılır. Yıl sonunda yapılan genel sınav sonucu ve arasınav sonuçlarına göre öğrencilerin başarısı değerlendirilir.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrik Alanlar Öğrenciler derse gelmeden işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
2 Elektrik Alanlar - devam Öğrenciler derse gelmeden işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
3 Gauss Yasası Öğrenciler derse gelmeden işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
4 Elektriksel Potansiyel Öğrenciler derse gelmeden işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
5 Sığa ve Dielektriler Öğrenciler derse gelmeden işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
6 Akım ve Direnç Öğrenciler derse gelmeden işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
7 1. Arasınav 1. Arasınava dahil olan konular, örnek problemler, uygulamada çözülen sorular tekrar gözden geçirirlir ve özellikle çözülmemiş soru örnekleri çözülmüş örnekler rehber alınarak bağımsızca çözülmeye çalışılır.
8 Doğru Akım Devreleri Öğrenciler derse gelmeden işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
9 Manyetik Alanlar Öğrenciler derse gelmeden işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
10 Manyetik Alan Kaynakları Öğrenciler derse gelmeden işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
11 Manyetik Alan Kaynakları - devam Öğrenciler derse gelmeden işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
12 2. Arasınav 2. Arasınava dahil olan konular, örnek problemler, uygulamada çözülen sorular tekrar gözden geçirirlir ve özellikle çözülmemiş soru örnekleri çözülmüş örnekler rehber alınarak bağımsızca çözülmeye çalışılır.
13 Faraday Yasası Öğrenciler derse gelmeden işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
14 Faraday Yasası - devam Öğrenciler derse gelmeden işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.Kaynaklar
Ders Notu Fen ve Mühendislik için Fizik 2. R.A. Serway., Çeviri Editörü , Kemal ÇOLAKOĞLU; Palme Yayıncılık
Diğer Kaynaklar Fizik İlkeleri 2. F.J. Bueche, D.A. Jerde.,Çeviri Editörü Kemal ÇOLAKOĞLU; Palme Yayıncılık Fiziğin Temellleri; D.Halliday, R.Resnick (Savaş Yayınlar, Teori Yayınları, 1985)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 2 100
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir.
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar.
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Arasınavlar 2 25 50
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 131
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,37
Dersin AKTS Kredisi 4