Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Fizik I Laboratuvarı (Müh) FIZ191 1 0 + 3 1

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. RIDVAN BALDIK
Dersi Verenler Prof.Dr. M.HALUK GÜVEN, Prof.Dr. HÜSEYİN AYTEKİN, Prof.Dr. YÜKSEL AYAZ, Doç.Dr. HAYDAR ARSLAN, Doç.Dr. BANU ŞAHİN, Doç.Dr. İNANÇ ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr. HALİT TAŞKIN, Doç.Dr. KADİR DEMİR, Yrd.Doç.Dr. MERAL ERYÜREK, Yrd.Doç.Dr. ALAİDDİN YILMAZ, Doç.Dr. RIDVAN BALDIK
Amacı Fizik I dersinde öğretilen teorik bilgilerin yapılacak deneylerle kalıcı olarak kavratılmasını sağlamak.
İçeriği İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramlar.Uzunluk ve kütle ölçmeyi öğrenmek,Vektörel metotları kullanarak denge problemlerinin çözümlenmesi, Eğik düzlemde yerçekimi ivmesini ve sürtünme katsayısını ölçmek, İki cismin çarpışması olayında momentumun korunumu ve mekanik enerji korunumu ilkelerinin incelenmesi,Basit titreşim (harmonik) hareketini öğrenmek ve periyot ifadesini deney sonuçlarından bulmak, Kütle merkezinin tanımını öğrenmek, sarkaç hareketini fiziksel olarak incelemek, yerçekimi ivmesini basit sarkaç ve Konik sarkac kullanarak bulmak, katı cisimlerin açısal hızlarını ve ivmelerini elde etmek, Eylemsizlik momenti kavramını öğrenmek.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Deneysel verileri kullanarak grafik çizebilir.
2 Vektörel metotları kullanarak denge problemlerini çözebilir.
3 Yerçekimi ivmesinin farklı yöntemlerle elde edebilir.
4 Esnek, esnek olmayan çarpışmaları ve enerjinin korunumunu uygulayabilir.
5 Açısal hız, açısal ivme ve tork gibi fiziksel büyüklükleri uygulamalı olarak ölçebilir.
6 Farklı geometrik şekillere sahip katı cisimlerin eylemsizlik momentlerini ölçebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze, Grup çalışması
Ölçme Yöntemleri Kısa sınav, laboratuar çalışmasıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramlar. Mekanik Laboratuvarında kullanılacak aletlerin tanıtımı ve bu aletlerin kullanımı esnasında iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken konular. Grafik kağıdının kullanımı. [1]Sayfa 4-19
2 Ölçme [1] Sayfa 20-24
3 Kuvvetlerin Vektörel Toplanması [1] Sayfa 25-30
4 Eğik Düzlemde Hareket [1] Sayfa 31-37
5 İki Boyutlu Uzayda Çarpışma [1] Sayfa 38-42
6 Sarmal Yayda, Potansiyel Enerji Değişiminin ve Basit Titreşim Hareketinin İncelenmesi [1] Sayfa 43-46
7 Kütle Merkezi ve Cisimlerin Dengesi [1] Sayfa 47-50
8 Basit Sarkaç İle Yerçekimi İvmesinin Bulunması [1] Sayfa 51-56
9 Açısal Hız, Açısal İvme ve Tork [1] Sayfa 57-63
10 Eylemsizlik Momenti [1] Sayfa 64-67
11 Eylemsizlik Momenti(Devam) [1] Sayfa 64-67
12 Deney Tekrarı Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
13 Deney Tekrarı Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
14 Deney Tekrarı Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu [1] Fizik I Laboratuar Föyü,Z.K.Ü. Fizik Bölümü
Diğer Kaynaklar Fen ve Mühendisler için Fizik 1. R.A. SERWAY, Çeviri Editörü: Kemal ÇOLAKOĞLU. Palme YayıncılıkDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Kısa sınavlar 9 30
Laboratuvar 9 70
Yıliçi Toplam 18 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir.
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar.
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Laboratuvar 14 3 42
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 44
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,47
Dersin AKTS Kredisi 1