Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Fizik II Laboratuvarı (Müh) FIZ192 2 0 + 3 1

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. RIDVAN BALDIK
Dersi Verenler Prof.Dr. M.HALUK GÜVEN, Prof.Dr. HÜSEYİN AYTEKİN, Prof.Dr. YÜKSEL AYAZ, Doç.Dr. HAYDAR ARSLAN, Doç.Dr. BANU ŞAHİN, Doç.Dr. İNANÇ ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr. HALİT TAŞKIN, Doç.Dr. KADİR DEMİR, Yrd.Doç.Dr. MERAL ERYÜREK, Yrd.Doç.Dr. ALAİDDİN YILMAZ, Doç.Dr. RIDVAN BALDIK
Amacı Fizik II dersinde öğretilen teorik bilgilerin yapılacak deneylerle kalıcı olarak kavratılmasını sağlamak.
İçeriği İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramlar.Ohm yasasının öğrenilmesi, Kirchhoff yasalarının öğrenilmesi, elektrik alan ve eş potansiyel çizgileri kavramını pekiştirmek,Bir elektroliz hücresi kullanarak elektrik akımının iletilmesini öğrenmek, d’Arsonvalmetre'nin akım ve gerilim ölçümlerinde nasıl kullanılacağını öğrenmek, Wheatstone Köprüsü yöntemi ile direnç ölçmeyi öğrenmek,Seri bağlı direnç ve kondansatörden oluşan bir devrenin davranışınının incelenmesi,Alternatif akım ve gerilim ölçmeyi öğrenmek ve seri bağlı RLC devresinin analizi, manyetik alan çizgilerini gözlemek ve manyetik alanın şiddetini belirlemek
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Ohm yasası ve Kirchhoff yasalarının elektrik devrelerine uygulayabilir.
2 Elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini açıklar.
3 Sıvı içinde elektrik akımının iletilmesini gözlemler.
4 Direnç ölçme yöntemlerini uygulayabilir.
5 Kondansatörlerin dolma ve boşalmasını grafikleriyle açıklar
6 Manyetik alan ve manyetik kuvvet niceliğini tanımlayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze, Grup çalışması
Ölçme Yöntemleri Kısa sınav, laboratuar çalışmasıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrik akımı ve tehlikeleri, elektrikten korunma yöntemleri, elektrik ile ilgili iş güvenliği tedbirleri. Laboratuvarda kullanılacak aletlerin tanıtımı; devre elemanları,devre tahtası, Ampermetre, Voltmetre, DC güç kaynağı ve AC güç kağnağının kulanılması ve bu cihazların kullanımı esnasında iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken konular. Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
2 Ohm yasası ve Ohm yasası ile direnç ölçümü [1] Sayfa 1-7
3 Kirchhoff Yasaları [1] Sayfa 8-13
4 Eşpotansiyel ve elektrik alan çizgileri [1] Sayfa 14-18
5 Elektroliz [1] Sayfa 19-22
6 Akım ve gerilim ölçümü [1] Sayfa 23-29
7 Direnç ölçme yöntemleri ve wheatstone köprüsü [1] Sayfa 30-34
8 Direnç sığa (RC) devreleri [1] Sayfa 35-40
9 Alternatif akım ve seri RLC devresi [1] Sayfa 41-46
10 Manyetik alan [1] Sayfa 47-54
11 Deney Tekrarı Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
12 Deney Tekrarı Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
13 Deney Tekrarı Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
14 Deney Tekrarı Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu [1] Fizik II Laboratuar Föyü,Z.K.Ü. Fizik Bölümü
Diğer Kaynaklar Fen ve Mühendisler için Fizik 2. R.A. SERWAY, Çeviri Editörü: Kemal ÇOLAKOĞLU. Palme YayıncılıkDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Kısa sınavlar 9 30
Laboratuvar 9 70
Yıliçi Toplam 18 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Laboratuvar 14 3 42
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 44
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,47
Dersin AKTS Kredisi 1