Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Baskı Resim GSF904 3 1 + 2 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÇAĞLAR UZUN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ÇAĞLAR UZUN
Amacı Yüksek Baskıresim teknikleri ile ilgili yöntem ve uygulamalar.
İçeriği Yüksek Baskı teknikleri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Özgün baskı terim ve tanımlarını öğrenir.
2 Yüksek baskı yöntemlerinden Linol baskı uygulama tekniğini öğrenir.
3 Tek renkli ve çok renkli baskı uygulaması, baskı sonrası yapar.
4 Sanatçı baskısı, Seri baskısı numaralandırma, İmza, Paspartulama ve sergileme yapar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Uygulama çalışmaları
Ölçme Yöntemleri Uygulama sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yüksek Baskı (Ağaç, Linolyum). Nedir? Yok.
2 Tek kalıpla siyah-beyaz Linolyum baskı. Yok.
3 Baskı aşaması Yok
4 Baskı aşaması Yok
5 Baskı aşaması Yok
6 Baskı aşaması Yok
7 Baskı aşaması Yok
8 Arasınav Yok
9 Çok renkli linol baskı Yok
10 Baskı Aşaması Yok
11 Baskı Aşaması Yok
12 Baskı Aşaması Yok
13 Baskı Aşaması Yok
14 Baskıların numaralandırılması ve imzalanması YokKaynaklar
Ders Notu Yok
Diğer Kaynaklar Müzeler, Sergiler, Sanat arşivleriDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 6 6
Proje 1 10 10
Arasınavlar 1 6 6
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 84
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,8
Dersin AKTS Kredisi 3