Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Maden Arama JEL312 6 2 + 2 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BUZKAN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BUZKAN
Amacı Maden yatağı teşkil edebilecek arazileri tanıyabilmek.
İçeriği Jeolojik ölçümler, arazi malzemeleri, maden arama rehberi, hidrotermal ayrışma, süperjen sülfit zenginleşmesi, prospeksiyon alet ve ekipmanları, jeokimyasal prospeksiyon, jeofizik prospeksiyon, sondajlı aramalar, istikşaf safhası ve yöntemleri, yerüstünde ayrıntılı harita alımı, yer altı işletmelerinde harita ve numune alımı, cevher kütlelerinin örneklenmesi ve rezerv hesaplaması, zuhurların ve madenlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi. Yeraltı zenginliklerinin sınıflandırılması ve değerlendirme evreleri. Yeraltı zenginliklerinin aranmasında jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal yöntemler. Yeraltı zenginliklerinin aranmasında yarma, kuyu, galeri ve sondaj çalışmaları. Tenör hesabıyla ilgili numune alım yöntemleri. Tenör hesaplama yöntemleri ve ilgili uygulamalar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yer altı zenginliklerini tanıyıp, sınıflayabilir.
2 Tenör hesabı yapabilir.
3 Madenlerin işletilmesi için gereken projeleri hazırlayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Madencilikle ilgili temel kavramlar Yok
2 Jeolojik ölçüm metotları Yok
3 Hidrotermal ayrışma Yok
4 Süperjen sülfit zenginleşmeleri Yok
5 Prospeksiyon alet ve ekipmanları. Yok
6 Prospeksiyon türleri Yok
7 Yer altı işletmelerinde harita ve numune alımı Yok
8 Cevher kütlelerinin örneklenmesi ve rezerv hesaplaması Yok
9 Ara sınav
10 Yeraltı zenginliklerinin sınıflandırılması ve değerlendirme evreleri Yok
11 Yeraltı zenginliklerinin aranmasında jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal yöntemler Yok
12 Yeraltı zenginliklerinin aranmasında yarma, kuyu, galeri ve sondaj çalışmaları Yok
13 Tenör hesabıyla ilgili numune alım yöntemleri Yok
14 Tenör hesaplama yöntemleri ve ilgili uygulamalar YokKaynaklar
Ders Notu Buzkan, İ.,2006, Maden Yatakları Ders Notu.
Diğer Kaynaklar Gümüş, A., 1995, ': Maden Jeolojisi Jeolojik Prospeksiyon ve Rezerv Hesapları' Bilim Ofset, İzmir. Ayhan, A., 1991 'Maden Jeolojisi Arama ve Etüd Teknikleri' SÜ, Konya.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Laboratuvar 13 1 13
Arasınavlar 1 3 3
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 73
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,43
Dersin AKTS Kredisi 2