Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Diploma Çalışması JEL418 8 0 + 2 7

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. YEŞİM BÜYÜKMERİÇ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. GÜRKAN BACAK, Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BUZKAN, Doç.Dr. YEŞİM BÜYÜKMERİÇ
Amacı Öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak araştırma yapma, tasarıma dayalı proje hazırlama ve teknik rapor düzenleme yeteneği kazanmalarına yöneliktir
İçeriği Diploma Çalışması, Jeoloji Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca almış oldukları derslerden edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları tasarım ağırlıklı olmak üzere kuramsal, uygulamalı veya deneysel nitelikli bir araştırma, inceleme ya da proje çalışmasıdır. Öğrenciler; ofis programlarını (kelime işlemci, hesap tablosu, sunum vs.) ve gerekli tasarım yazılımlarını kullanarak, Diploma Çalışması Yazım Kılavuzundaki kurallara da uygun bir şekilde bir Diploma Çalışması hazırlamakla yükümlüdürler
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bireysel ve çok disiplinli takımlarda çalışma
2 Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
3 Jeoloji Mühendisliği dalında yeterli bilgi
4 Mühendislik problemlerini saptama, tanıma, formüle etme ve çözme
5 Modern tasarım yöntemlerini uygulama
6 Bilgiye erişme, kaynak araştırması yapma
7 Girişimcilik, yenilik, çağın sorunları hakkında bilgiye sahip olma
8 Proje yönetimi

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Literatür çalışması, Deney yapma, Araştırma, Problem Çözme, Tasarım Yapma, Saha/Arazi/Laboratuvar Çalışması
Ölçme Yöntemleri Arasınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Diploma çalışması konusunun belirlenmesi ve grupların oluşturulması, danışman atanması
2 Diploma çalışması programının kesinleşmesi ve çalışma takviminin (termin planının) yapılması Yok
3 Diploma çalışması konusunda veri toplama, literatür tarama Yok
4 Veri toplama ve literarür tarama Yok
5 Toplanan verilerin ve literatür çalışmasının değerlendirilmesi Yok
6 Verilerin değerlendirilmesi, Varsa laboratuvar ve arazi çalışmalarının planlanması Yok
7 Konuyla ilgili alternatiflerin gözden geçirilmesi, Laboratuvar Çalışmaları Yok
8 En uygun alternatiflerin veya tasarım parametrelerinin belirlenmesi, Laboratuvar çalışmaları Yok
9 Tasarım yapılması, laboratuvar çalışmaları Yok
10 Tasarım Çalışmaları, Laboratuvar çalışmaları, Arazi Çalışmaları Yok
11 Arasınav Yok
12 Tasarım, Laboratuvar ve Arazi çalışmalarının gözden geçirilmesi Yok
13 Diploma Çalışması tez yazım klavuzuna ugun yazımı Yok
14 Diploma Çalışması Yazımı ve Teslimi YokKaynaklar
Ders Notu Yok
Diğer Kaynaklar BEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tez Yazım KlavuzuDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 50
Sunum / Seminer 1 50
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum / Seminer 1 20 20
Laboratuvar 5 10 50
Arazi Çalışması 5 10 50
Arasınavlar 1 6 6
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 216
Toplam İş Yükü / 30 (s) 7,2
Dersin AKTS Kredisi 7