Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Jeolojik Rezerv Hesaplamaları JEL426 8 2 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BUZKAN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BUZKAN
Amacı Yerkabuğunda var olan mineral, kayaç, maden yatağı ve endistriyel ham madde olabilecek yığınların alan, hacım ve rezervlerinin çeşitli yöntemlerle hesaplamasını yaparak irdelenmesini öğrenir.
İçeriği Rezerv tanımlaması ve çeşitleri, çeşitli rezerv hesaplama yöntemleri, bu hesaplamaların jeolojik olarak yorumlanması, tenör tanımlaması ve çeşitleri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yerkabuğunda var olan mineral, kayaç, maden yatağı ve endistriyel ham madde olabilecek yığınların alan, hacım ve rezervlerinin çeşitli yöntemlerle hesaplar.
2 Hesaplamış olduğu rezervleri birbiriyle irdeleyerek en yakın doğruya ulaşır.
3 Rezerv hesaplamaları arasında bir fark var ise kaynağını araştırır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, genel sınav.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve prospeksiyon kavramı. Yok
2 Cevherleşme ve yapısal jeoloji ilişkileri Yok
3 Minerolojik klavuz ve kontrollar, fiziiografik Kılavuz ve Kontroler Paleocoğrafik Kılavuz ve KontrollarStratigrafik Litolojik Kılavuz ve Kontrolar Alüvyon Prospeksiyonu. Yok
4 Değişkenlik ve örnak alımı Yok
5 Cevher yatağının sınırlanması ve etki alanı Yok
6 Prospeksiyon ağları ve arama sistemleri. Yok
7 Rezerv Sınıflandırılmasıve Çeşitli Yöntemlerle Rezerv Hesaplaması. Yok
8 Ara sınav
9 Reserv hesaplarına devam Yok
10 Uygulama Yok
11 Uygulama Yok
12 Uygulama Yok
13 Uygulama Yok
14 Uygulama YokKaynaklar
Ders Notu Buzkan, İ, 1983, "Maden Yataklarının Değerlendirilmesi", Basılmamış Ders Notları, Zonguldak.
Diğer Kaynaklar Ayhan, A. 1991, "Maden Jeolojisi" Ceylam Ofset, KonyaDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Ödev 2 10 20
Proje 3 5 15
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 108
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,6
Dersin AKTS Kredisi 4