Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İşletme Bilimi I ISL101 1 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Öğr.Gör. AKİF EMİROĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. AKİF EMİROĞLU, Yrd.Doç.Dr. Sinan YILMAZ
Amacı Ekonominin temel uygulama birimlerinden birisi olan işletmelerin yapılanması ve işleyişi konusunda öğrencilere bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
İçeriği Temel kavramlar, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite raporu, işletme büyüklüğü ve kapasitesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İşletme bilimini multidisipliner bir bilim dalı olarak diğer bilim dalları ile ilişkilendirebilme
2 İşletmenin ekonomik bir birim olarak özelliklerini, amaçlarını, araçlarını, çevresini ve fonksiyonlarını algılayabilme,
3 Optimum büyüklükte bir işletmenin en uygun kuruluş yerini belirleyebilme
4 İşletme biliminin temel kavramlarını öğrenebilme

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatımı, soru-cevap
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar ve Tanımlar, İşletme Biliminin Diğer Bilimsel Disiplinlerle İlişkisi
2 İşletme Bilimi ve Yönetiminin Teorik Geri Planı: Sanayi Devriminin Etkileri ve Klasik Yönetim Yaklaşımları
3 İşletme Bilimi ve Yönetiminin Teorik Geri Planı: Neo-Klasik ve Modern Yönetim Yaklaşımları
4 İşletmenin Özellikleri, Amaçları, Kaynakları, Çevresi ve Fonksiyonları
5 Ekonomik Yapı, Faaliyet Konuları, Sermaye Yapıları, Ulusal Orijinleri ve Aralarında Yaptıkları Anlaşmalar İtibariyle İşletmelerin Sınıflandırılması
6 Hukuki Yapılarına Göre İşletmelerin Sınıflandırılması: Özel İşletmeler
7 Hukuki Yapılarına Göre İşletmelerin Sınıflandırılması: Kamu İşletmeleri ve Yabancı Sermayeli İşletmeler
8 Arasınav
9 İşletmenin Kuruluş Çalışmaları
10 İşletmenin Büyüklüğü (Büyüklük Kriterleri, En Uygun İşletme Büyüklüğü ve İşletmelerin Büyüme Tarzları
11 İşletmenin Büyüklüğü (Kapasite, Kapasite Kullanımı ve KOBİ’ler)
12 İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi
13 İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi (Devam)
14 Örnek Olaylar, Genel DeğerlendirmeKaynaklar
Ders Notu İsmet Mucuk,2003, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul
Diğer Kaynaklar Ertürk,Mümin, 2006, İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Beta Basın Yayım, İstanbul. Örücü, Edip , 2006, Modern işletmecilik, Gazi Kitabevi, AnkaraDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 130
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,33
Dersin AKTS Kredisi 4