Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Topoğrafya JEL207 3 1 + 2 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. HAKAN AKÇİN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. HAKAN AKÇİN
Amacı Jeoloji mühendisliği alanındaki çalışmalar için harita üretim yöntemlerini ve topoğrafik uygulamalara ilişkin hesaplama ve donanım bilgisi öğretmek, proje ve tasarımlarının uygulama zemini olan arazi/yeryüzünün ölçülmesi ve tasarlanan plan ve projelerinin araziye uygulana bilmesini sağlayacak ölçme bilgisinin öğretilmesidir.
İçeriği Tarifler, hatalar, uzunluk ve açı ölçmeleri, temel ödevler, poligonasyon, alan ölçmeleri, nivelman, takeometri, eş yükseklik eğrili haritaların çizimi ve özellikleri, araziye uygulama.Topoğrafik haritaları okuma ve araziye uygulama,basit alan ve hacim hesapları
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Plan ve haritaya ilişkin temel kavramları bilmek, Ölçü birimleri, ölçek ve ölçmelerde bulunabilecek hataları hesaplama becerisine sahip olmak, Plan ve harita yapımının veya yeryüzünü ölçmenin esasını teşkil eden noktayı ve ölçmenin temel unsurları olan uzunluk,açı ve koordinatların ölçme bilgisi alet ve yöntemlerini öğrenmek, harita yapımında yüksekliklerin ölçülmesini; yüksekliğin çizgisel gösterimini öğrenmek, Tasarımların araziye uygulanmasını öğrenmek.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, tartışmalı ders, ödev, arazi uygulaması
Ölçme Yöntemleri Ödev, ara sınav, genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanımlar, ölçekler, hatalar Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
2 Koordinat sistemleri ve projeksiyon Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
3 Temel ödevler Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
4 Jeodezik ağlar ve yer kontrol noktalarının tasarımı,inşaası, roperlenmesi Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
5 Yer kontrol noktalarının konumlanmasına ilişkin ölçme ve hesaplamalar. Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
6 Poligonasyon, GPS teknikleri ile koordinatların ölçülmesi Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
7 Arazi uygulaması Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
8 Yer kontrol noktalarının yüksekliklerinin ölçülmesi Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
9 Yeryüzünde ve yerin yakın altında detayların ölçülmesi Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
10 Arazi uygulaması Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
11 Haritaların çizilmesinde kartografik uygulamalar Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
12 Jeolojik yapı unsurlarının ölçülmesi haritaya işlenmesi Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
13 En ve Boy kesit ölçmeleri, basit alan ve hacim hesaplamaları Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
14 Harita bilgilerinin araziye aplikasyıonu Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Topoğrafya (Ölçme Bilgisi), Cevat İnal,Ali Erdi , Ferruh Yıldız (İstanbul 2002), M Gündoğdu Özgen Topoğrafya, İTÜ yayınları, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Üretim Yönetmeliği, Cevat İNAL, Ali ERDİ, Ferruh YILDIZ TOPOGRAFYA (Ölçme Bilgisi) İstanbul 2002, 3. Ömer Aydın Ölçme Bilgisi cilt 1 ve Cilt 2 YTÜ yayınları, Kartografya Erdal Koçak, ZKÜ yayınları, Öğrenciye verilen ders notları
Diğer Kaynaklar 1. Konuya ilişkin bilimsel makaleler 2. İnternet kaynaklarıDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 70
Ödev 1 20
Arazi Çalışması 1 10
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 4 4
Arazi Çalışması 2 4 8
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 74
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,47
Dersin AKTS Kredisi 2