Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yeraltı Jeolojisi JEL314 6 1 + 2 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BUZKAN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BUZKAN
Amacı Yerkabuğu içindeki stratigrafik, yapısal ve ekonomik değerleri, değerlendirmek, problemlerin çözümünü ve yorumunu yapabilmek
İçeriği Yapı-Kontur, İzopak-İzokor, fasiyes haritaları, Orantı ve karışık haritalara ilişkin uygulamalar.Yeraltı haritalarının (yapı-kontur, izopak, tenör haritaları vs) temel prensipleri ve ilgili uygulamalar. Panel diyagramlar, blok diyagramlar, kuyu logu uygulamaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yeraltı jeolojisinin kapsamını, saha ve laboratuar tekniklerini kavrar
2 Korelasyon incelemelerden, sondaj ve jeofizik loglardan yararlanır
3 Yerkabuğundaki stratigrafik ve yapısal unsurları ve ekonomik değerleri üç boyutlu değerlendirebilir
4 Yeraltı yapıları hakkında yorum yapabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüzyüze ders
Ölçme Yöntemleri Arasınav, genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yeraltı jeolojisinin konuları, Yeraltı jeoloğunun görevleri Ders materyallerinden konuyu okumalıdır.
2 Yeraltı jeolojisi laboratuar metotları ve analiz teknikleri Ders materyallerinden konuyu okumalıdır.
3 Sondaj metotları ve loglar Ders materyallerinden konuyu okumalıdır.
4 Kuyu loglarının yeraltı jeolojisindeki önemi Ders materyallerinden konuyu okumalıdır.
5 Jeofizik logların çeşitleri ve kullanımları Ders materyallerinden konuyu okumalıdır.
6 Jeofizik loglar ve sondaj metotları ile yeraltındaki jeolojik birimlerin ve yapıların çözümü Ders materyallerinden konuyu okumalıdır.
7 Korelasyon kavramı, amaçları, çeşitleri ve yöntemleri, Korelasyon haritaları ve kesitleri Ders materyallerinden konuyu okumalıdır.
8 Korelasyon ile yeraltının yorumlanması Ders materyallerinden konuyu okumalıdır.
9 Porozitenin tanımı ve çeşitleri, Rezistivite ile porozite ilişkisi Ders materyallerinden konuyu okumalıdır.
10 Arasınav Sınava dahil konuların tekrarını yapmalı ve problemlerini çözmelidir.
11 Yeraltı harita çeşitleri Ders materyallerinden konuyu okumalıdır.
12 Konturlu yeraltı haritalarının hazırlanması Ders materyallerinden konuyu okumalıdır.
13 Litolojik birimlerin ve yapısal unsurların konturlanması Ders materyallerinden konuyu okumalıdır.
14 Yeraltındaki jeolojik birimleri ve yapıları üç boyutlu olarak yorumlama Ders materyallerinden konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Yeraltı Jeolojisi ,Göksu.G,. İ Ü. Yayınları., 1981.
Diğer Kaynaklar Dirik, K. 2006. Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Duran, O. Şengündüz, N. 1993. Karbonat Kayaları ve Rezervuar Özellikleri, Türkiye Petrolleri A.O., Araştırma Merkezi Grubu Başkanlığı, Eğitim Yayınları no: 24, 133 s. Özkanlı, M. 1990. Log Yorumu, Prensipler ve Uygulamalar. Türkiye Petrolleri A.O., 326 s.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptirAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Arasınavlar 1 8 8
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 72
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,4
Dersin AKTS Kredisi 2