Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Programlama Dili II MTK272 4 3 + 1 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. FİKRET GÖLGELEYEN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. FİKRET GÖLGELEYEN
Amacı Programlamada dizi ve alt program kavramlarının öğrenilmesi ve birlikte kullanabilme becerisinin kazandırılması, matris işlemleri için bilgisayar programlarının yazılabilmesi, dosyalama işlemlerinin yapılabilmesi, işaretçi kavramının tanıtılması ve programlarda kullanılabilmesinin sağlanması, lineer olmayan denklemlerin ve denklem sistemlerinin yaklaşık çözümünün hesaplanması için algoritma oluşturulup bilgisayar programlarının yazılması.
İçeriği Çok Boyutlu Diziler, Matris İşlemleri, Temel Dosya İşlemleri, İleri Programlama Teknikleri, Çeşitli Matematik Problemlerinin Çözümü İçin Programların Yazılması, Matematik Yazılımlarının Tanıtılması.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Dizi ve alt program kavramlarını birlikte kullanabilir.
2 Matris işlemleri için bilgisayar programı yazabilir.
3 Dosyalama işlemlerini yapabilir.
4 İşaretçi kavramını kullanabilir.
5 Denklem ve denklem sistemlerinin çözümü, determinant hesabı gibi temel matematik problemlerinin çözümü için program yazabilir.
6 Matematik yazılımları hakkında genel bilgilere sahiptir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru cevap, grup çalışması, problem çözme
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Ödev, Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dizi ve alt program kavramı İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
2 Matris işlemleri için bilgisayar programları İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
3 Dosyalama işlemleri İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
4 Dosyalama işlemleri ile ilgili örnekler İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
5 Lineer olmayan denklemlerin yaklaşık çözümleri için programların yazılması İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
6 Lineer denklem sistemlerinin çözümleri için programların yazılması İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
7 Örnek uygulamalar İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
8 İşaretçi kavramı İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
9 Ara sınav Önceki haftalarda işlenen konuların ders materyallerinden çalışılması ve çeşitli problemlerin çözülmesi
10 İşaretçi kavramının dizilerle kullanımı İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
11 İleri programlama teknikleri İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
12 İleri programlama teknikleri (devam) İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
13 Matematik yazılımları hakkında genel bilgiler İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
14 Genel tekrar Önceki haftalarda işlenen konuların ders materyallerinden çalışılması ve çeşitli problemlerin çözülmesi.
15 Genel Sınav Önceki haftalarda işlenen konuların ders materyallerinden çalışılması ve çeşitli problemlerin çözülmesi.Kaynaklar
Ders Notu N. E. Çağıltay, C. F. Selbes, G. Tokdemir, Ç. Turhan “C Dersi Programlamaya Giriş”, Seçkin Yayıncılık , 2010.
Diğer Kaynaklar M. S. Aksoy, Ö. Akgöbek, “C Programlama ve Programcılık Sanatı”, Beta Yayınları, 2004. F. Vatansever, “Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş”, Seçkin Yayıncılık , 2007. A. Shen, “Algorithms and Programming: Problems and Solutions”, Springer, 2009. B. Gottfried, “Programming with C, Schaum’s Outline series”, McGraw Hill, 1990.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 70
Ödev 3 30
Yıliçi Toplam 4 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 2 5 10
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4