Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Çizge Kuramı I MTK343 5 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. YUSUF KAYA
Dersi Verenler Doç.Dr. YUSUF KAYA
Amacı Çizge kavramını ve çizgelerin genel özelliklerini incelemek; çizgelerin izomorfizm ile korunan özelliklerini incelemek; düzlemsel çizgeleri ve bir çizgenin düzlemsel olup olmadığına karar verici uygulamalar göstermek; Euler formülünü tanıtmak; Platonik Çizgeleri incelemek.
İçeriği Çizgeler, Düzlemsel Çizgeler, Euler Formülü, Platonik Çizgeler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Çizgelerin genel özelliklerini bilir.
2 Çizgeler arası izomorfizm yazabilir.
3 Çizgelerin izomorfizm ile korunan özelliklerini bilir.
4 Düzlemsel çizgeleri bilir ve ilgili teoremleri ispatlayabilir.
5 Bir çizgenin düzlemsel olup olmadığına karar verebilir.
6 Bir çizgenin Euler formulunu bilir ve ilgili sonuçları açıklayabilir.
7 Platonik çizgeleri bilir ve ilgili teoremleri ifade edebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru cevap, grup çalışması, problem çözme
Ölçme Yöntemleri Ara Sınav, Ödev, Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pür Matematik İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
2 Kümeler, Paradoks, Çizgeler İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
3 Çizgelerin Özellikleri İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
4 Alt Çizgeler, Çizgeler Arası İzomorfizm İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
5 İzomorfik Çizgeler ve Alıştırmalar İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
6 Düzlemsel Çizgeler İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
7 Ara Sınav Önceki haftalarda işlenen konuların ders materyallerinden çalışılması ve çeşitli problemlerin çözülmesi
8 Düzlemsel Çizgeler ile İlgili Teoremler İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
9 Düzlemsel Olmayan Çizgeler, Çizgelerin Genişlemesi İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
10 Kuratowski Teoremi, Bir Çizgenin Düzlemsel Olup Olmadığını Belirleme İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
11 Bağlantılı, Çokgensel Çizgeler, Euler Formülü İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
12 Euler Formülünün Bazı Sonuçları İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
13 Platonik Çizgeler İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
14 Platonik Çizgeler ile İlgili Teoremler İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
15 Genel sınav Önceki haftalarda işlenen konuların ders materyallerinden çalışılması ve çeşitli problemlerin çözülmesiKaynaklar
Ders Notu Richard J. Trudeau, “Introduction to Graph Theory”, Dover Publications, Inc., 1993.
Diğer Kaynaklar 1. Jonathan L. Gross, Jay Yellen, “Graph Theory and Its Applications”, Chapman&Hall/CRC, 2006. 2. V.K. Balakrishnan, “Graph Theory”, Schaum’s Outline series, 1997. 3. Joan M. Aldous and Robin J. Wilson, “Graphs and Applications”, Springer, 2009. 4. J.A.Bondy, U.S.R. Murty, “Graph Theory”, Springer, 2008.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 70
Ödev 1 30
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 10 10
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 154
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,13
Dersin AKTS Kredisi 5