Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Bilgisayar Uygulamaları I MTK371 5 2 + 2 5

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. TÜLİN COŞKUN
Dersi Verenler Prof.Dr. A. ERDAL COŞKUN, Doç.Dr. TÜLİN COŞKUN, Yrd.Doç.Dr. FİKRET GÖLGELEYEN, Yrd.Doç.Dr. ZEKERİYA USTAOĞLU
Amacı Karşılaşılan matematiksel problemlerinin çözümünü bilgisayar ortamında maple programı aracılığı ile gerçekleştirmek ve bu yöntemle öğrencilerin bu alandaki ilgi ve becerilerini artırmaktır.
İçeriği MAPLE programının kurulumu ve kullanımı, türev, limit ve integral gibi temel matematiksel işlemlerin hesabı,grafiksel çözümler, sayısal hesaplamalar, MAPLE ile programlama, ileri düzeyde matematiksel problemlerinin çözümü.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Maple daki Komut kullanımı ve amacını bilir.
2 Matematiksel bir işlemi Maple da kodlayıp sonuç alabilir.
3 Öğrenci bildiği Maple komutu yardımıyla bilmediği Maple komutlarını kodlayabilir.
4 Düzlemsel Grafikleri çizer birden fazla grafiği aynı eksen üzerinde görüntüleyebilir.
5 Fonksiyonların grafiklerini çizer grafik üzerine yazı yazabilir.
6 ileri düzeyde bazı matematiksel problemlerin çözümlerini yapar.
7 günlük hayattaki bazı problemlerin matematiksel modellemesini yapar.
8 Maple yardımıyla matematikçilerin kullandığı diğer programlama dillerini öğrenebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri ders anlatımı,ödev, öğrenci merkezli sunum, öğrencilerin teorik bilgileri kullanarak yaptıkları bilgisayar uygulamaları.
Ölçme Yöntemleri ara sınav, sunum, ödev, genel sınav.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Maple daki Komut kullanımı ve amaçlarını tanıtma, program kurulumu. Program kurulumu yapılmalıdır.
2 Temel matematiksel işlemler ve komutlar. Bir önceki hafta anlatılan konu tekrarlanmalı, işlenecek konu ders materyallerinden okunmalı, alıştırma olarak bırakılan örnekler çözülmelidir.
3 Bazı temel komutlar,atamalar ve değişkenler, basit denklemlerin çözümlerini bulma. Bir önceki hafta anlatılan konu tekrarlanmalı, işlenecek konu ders materyallerinden okunmalı, alıştırma olarak bırakılan örnekler çözülmelidir.
4 Kümelerin Maple gösterimi ve küme işlemleri, Kartezyen çarpım komutları, temel çizim komutları. Bir önceki hafta anlatılan konu tekrarlanmalı, işlenecek konu ders materyallerinden okunmalı, alıştırma olarak bırakılan örnekler çözülmelidir.
5 Maple komutları yardımıyla Toplam ve çarpım sembolü ile hesaplama, mutlak değer, karekök ve köklü sayılar, polinomlar, kesirli ifadeler, cebirsel ifadelerin açılımı, çarpanlara ayırma ve polinomlar, Matematikte kullanılan sayıtipleri. Bir önceki hafta anlatılan konu tekrarlanmalı, işlenecek konu ders materyallerinden okunmalı, alıştırma olarak bırakılan örnekler çözülmelidir.
6 Düzlemsel Grafikler, Birden fazla grafiğin aynı eksenler üzerinde görüntülenmesi ve grafiklere yazı yazılması. Bir önceki hafta anlatılan konu tekrarlanmalı, işlenecek konu ders materyallerinden okunmalı, alıştırma olarak bırakılan örnekler çözülmelidir.
7 Kapalı fonksiyonların grafikleri, kutupsal koordinatlarda grafik çizimi, üç boyutlu grafikler, hareketli grafikler. Bir önceki hafta anlatılan konu tekrarlanmalı, işlenecek konu ders materyallerinden okunmalı, alıştırma olarak bırakılan örnekler çözülmelidir.
8 Ara Sınav ders notlarının genel tekrarı yapılmalı ve yardımcı kaynaklarla konu pekiştirilmelidir.
9 Fonksiyonların maple ile gösterimi,fonksiyonlarda işlemler, ters fonksiyon hesaplanması ve grafiğinin çizilmesi. Bir önceki hafta anlatılan konu tekrarlanmalı, işlenecek konu ders materyallerinden okunmalı, alıştırma olarak bırakılan örnekler çözülmelidir.
10 Temel türev kuralları, Kapalı Fonksiyonların türevleri, ters fonksiyonların türevi, Parametrik fonksiyonların türevleri, trigonometrik fonksiyonların türevleri, Yüksek mertebeden türevler. Bir önceki hafta anlatılan konu tekrarlanmalı, işlenecek konu ders materyallerinden okunmalı, alıştırma olarak bırakılan örnekler çözülmelidir.
11 Türev uygulamaları Bir önceki hafta anlatılan konu tekrarlanmalı, işlenecek konu ders materyallerinden okunmalı, alıştırma olarak bırakılan örnekler çözülmelidir.
12 İntegral hesabı belirsiz integral, belirli integral, değişken değiştirme, kısmi integral yöntemi, basit kesirlere ayırma gibi integral alma yöntemleri yardımıyla integral hesabı. Bir önceki hafta anlatılan konu tekrarlanmalı, işlenecek konu ders materyallerinden okunmalı, alıştırma olarak bırakılan örnekler çözülmelidir.
13 fonksiyon ve integralinin grafiği ve kullanılan farklı komutlar. Bir önceki hafta anlatılan konu tekrarlanmalı, işlenecek konu ders materyallerinden okunmalı, alıştırma olarak bırakılan örnekler çözülmelidir.
14 Öğrencilerin dönem içerisinde verilen komutları kullanarak hazırlayacağı projelerin sunumu. Dersi veren öğretim üyesinin belirleyeceği konuda sunum hazırlamalıdır.Kaynaklar
Ders Notu The Maple Book,Frank Garvan,1997.
Diğer Kaynaklar Mathematical Modeling with Maple,William P. Fox, 2011.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Ödev 4 20
Sunum / Seminer 1 40
Yıliçi Toplam 6 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödev 4 5 20
Sunum / Seminer 1 5 5
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 162
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,4
Dersin AKTS Kredisi 5