Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Finansal Muhasebe I DIY215 3 3 + 0 4

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BERK YILDIZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Genel muhasebenin temel kavramlarını, muhasebe sürecini, muhasebe defterlerini ve mali tabloları tanıtmak amaçlanmıştır
İçeriği Muhasebe Temel Kavramlar, Belgeler ve Defterler, Kayıt Yöntemleri, Bilanço ve Gelir Tablosu,Muhasebe Süreci, Ticari İşlemlerle İlgili Değer Hareketlerini Kaydetme Yöntemleri, Katma Değer Vergisi ve Muhasebe İşlemleri, Aktif, Pasif, Gelir ve Gider Hesaplarının İncelenmesi, Kayıt Hataları ve Düzeltme Yolları, Nazım Hesaplar, Çeşitli Uygulamalar
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Muhasebede kullanılan temel terimler, kavramlar ve teknikler konusunda bilgi sahibi olabilir
2 Muhasebe sistemini, unsurlarını (hesap, muhasebe denkliği vb.) ve muhasebe sürecini kavrayabilir
3 Muhasebe kavram ve ilkelerine uygun olarak, iki taraflı kayıt yöntemine göre mali işlemleri kaydedebilir
4 Temel kayıt hatalarını düzeltebilir
5 Mizan, bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders Anlatımı, Soru-Cevap, Tartışma
Ölçme Yöntemleri Sınav ve ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Esaslar, Dersi Tanıtma, Öğrencilerden Beklentiler
2 İşletme, muhasebe, varlık, borç, sermeye, temel bilanço eşitliği
3 Bilanço ve gelir tablosunun tanımı ve hazırlanması
4 Hesap kavramı, işleyiş kuralları ve kayıt yöntemleri
5 Muhasebe Süreci, Ticari mal hareketlerinin muhasebeleştirilmesi
6 Muhasebede kullanılan defter ve belgeler
7 Katma değer vergisi ve muhasebe işlemleri
8 Senetli ve senetsiz alacakların muhasebeleştirilmesi
9 Duran varlık işlemleri
10 Mali ve ticari borç işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
11 Özkaynak İşlemleri, kar veya zararın belirlenmesi
12 Genel ve kesin mizan, bilanço ve gelir tablosu
13 Bilanço ve Gelir Tablosu Hazırlanması-Uygulama
14 Genel Sınav Öncesi TekrarKaynaklar
Ders Notu Sami Karacan, (2009), Muhasebede Dönem İçi İşlemleri, Umuttepe Yayınları,İzmit
Diğer Kaynaklar Yusuf Sürmen, Muhasebe 1, Derya Kitabevi, Trabzon.Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, AnkaraDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4