Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Fizik I (Mak+EEM) FIZ183 1 3 + 0 4

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. NURGÜL AKINCI
Dersi Verenler Prof.Dr. M.HALUK GÜVEN, Prof.Dr. YÜKSEL AYAZ, Prof.Dr. HÜSEYİN AYTEKİN, Doç.Dr. İNANÇ ŞAHİN, Doç.Dr. HAYDAR ARSLAN, Doç.Dr. BANU ŞAHİN, Doç.Dr. KADİR DEMİR, Yrd.Doç.Dr. HALİT TAŞKIN, Yrd.Doç.Dr. MERAL ERYÜREK, Yrd.Doç.Dr. ALAİDDİN YILMAZ, Doç.Dr. RIDVAN BALDIK, Yrd.Doç.Dr. NURGÜL AKINCI
Amacı Temel fizik kavramlarını tanıtmak, mekanik olayları içeren belirli fiziksel nicelikleri formüle etmede ve problem çözmedeki becerileri geliştirmek. Fiziğin gerçek dünyadaki uygulamalarla birlikte anlaşılırlığını sağlamak ve diğer bilim dalları üzerindeki rolü pratik örneklerle gösterilerek öğrencilere fizigi sevdirmek.
İçeriği FİZİK VE ÖLÇME,VEKTÖRLER, BİR BOYUTLU HAREKET, İKİ BOYUTTA HAREKET, HAREKET KANUNLARI, DAİRESEL HAREKET VE NEWTON KANUNLARININ DİĞER UYGULAMALARI, İŞ VE KİNETİK ENERJİ, POTANSİYEL ENERJİ VE ENERJİNİN KORUNUMU, DOĞRUSAL MOMENTUM VE ÇARPIŞMA, KATI CİSMİN SABİT BİR EKSEN ETRAFINDA DÖNMESİ, TORK ve AÇISAL MOMENTUM
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Vektörlerle işlem yapabilir.
2 Bir ve iki boyutlu hareket ile ilgili problemleri çözebilir.
3 Newton hareket yasalarını kullanarak bir sistemdeki cisimlerin hareketlerini tanımlayabilir.
4 İş, İş-Enerji, Enerji Korunumu Kavramlarını bilir ve bunlardan yararlanarak bir sistemdeki cisimlerin ötelenme hareketlerini tanımlayabilir.
5 Momentum, Momentum Korunumu kavramlarını bilir ve çarpışma problemlerini çözebilir.
6 Kütle Merkezi ve Eylemsizlik momenti hesabı yapabilir.
7 Belli bir eksen etrafında dönen cisimlerin hareketini ifade edebilir.
8 Tork, açısal momentum kavramlarını ve bunları nasıl elde edebileceğini bilir.
9 Sabit bir eksen etrafında dönen katı cismin hareketini tanımlayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders haftada 3 saat teorik olarak tahtada öğretim üyesi tarafından anlatılır. Her Konu bitiminde konuyu pekiştirmek amacıyla öğretim üyesi tarafından tahtada örnek problemler ayrıntılı biçimde çözülür.
Ölçme Yöntemleri Yarıyıl içerisinde 2 adet arasınav yapılır. Yıl sonunda yapılan genel sınav sonucu ve arasınav sonuçlarına göre öğrencilerin başarısı değerlendirilir.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fizik ve Ölçme. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
2 VEKTÖRLER Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
3 BİR BOYUTLU HAREKET Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
4 İKİ BOYUTTA HAREKET Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
5 HAREKET KANUNLARI Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
6 DAİRESEL HAREKET VE NEWTON KANUNLARININ DİĞER UYGULAMALARI Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
7 1. Ara Sınav ve İŞ VE KİNETİK ENERJİ 1. Arasınava dahil olan konular, örnek problemler, uygulamada çözülen sorular tekrar gözden geçirirlir ve özellikle çözülmemiş soru örnekleri çözülmüş örnekler rehber alınarak bağımsızca çözülmeye çalışılır. Öğrenciler derse gelmeden önce işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
8 İŞ VE KİNETİK ENERJİ (Devam) Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
9 POTANSİYEL ENERJİ VE ENERJİNİN KORUNUMU Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
10 POTANSİYEL ENERJİ VE ENERJİNİN KORUNUMU (Devam) Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
11 DOĞRUSAL MOMENTUM VE ÇARPIŞMA Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
12 2. Ara Sınav ve DOĞRUSAL MOMENTUM VE ÇARPIŞMA 2. Arasınava dahil olan konular, örnek problemler, uygulamada çözülen sorular tekrar gözden geçirirlir ve özellikle çözülmemiş soru örnekleri çözülmüş örnekler rehber alınarak bağımsızca çözülmeye çalışılır. Öğrenciler derse gelmeden önce işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
13 KATI CİSMİN SABİT BİR EKSEN ETRAFINDA DÖNMESİ Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
14 TORK ve AÇISAL MOMENTUM Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.Kaynaklar
Ders Notu Fen ve Mühendislik İçin FİZİK I , A. Raymond SERWAY, J. Robert BEICHNER, Palmiye Yayıncılık, Ankara 2002. e-kampus'te sunu şeklinde hazırlanmış ders notları.
Diğer Kaynaklar 1.Temel Fizik -I, P.M. Fishbane, S. Gasiorowicz, S.T. Thornton (2003). Çeviri (C.Yalçın) Arkadaş Yayınevi, Ankara 2.Üniversite Fiziği , H. D. Young and R. A. Freedman (12. baskı) Pearson/Addison Wesley. 3. Fen Bilimcileri ve Mühendisler İçin FİZİK, D.C.GIANCOLI Çeviri Akademi Yayıncılık, 2009 4.Physics, F.J.Keller, W.E.Gettys, M.J.Skove, McGraw-Hill, 2005Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 2 100
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Arasınavlar 2 25 50
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 131
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,37
Dersin AKTS Kredisi 4