Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Matematik Araştırma Projesi I MTK485 7 0 + 2 5

Ön Koşul Yok.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. TÜLİN COŞKUN
Dersi Verenler Prof.Dr. A. ERDAL COŞKUN, Doç.Dr. TÜLİN COŞKUN, Doç.Dr. YUSUF KAYA, Yrd.Doç.Dr. CAN MURAT DİKMEN, Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA YILDIZ, Yrd.Doç.Dr. SEDAT ÇEVİKEL, Yrd.Doç.Dr. YÜKSEL SOYKAN, Yrd.Doç.Dr. SEYHUN KESİM, Doç.Dr. GÜLNİHAL MERAL, Yrd.Doç.Dr. FİKRET GÖLGELEYEN, Yrd.Doç.Dr. MELİH GÖCEN, Yrd.Doç.Dr. İSMET GÖLGELEYEN, Yrd.Doç.Dr. ZEKERİYA USTAOĞLU, Yrd.Doç.Dr. NAZMİYE GÖNÜL, Yrd.Doç.Dr. AFŞİN KÜRŞAT GAZANFER
Amacı Matematik Alanında bir araştırma yapmanın yöntemleri anlatılacaktır
İçeriği Matematik konuları ile ilgili derleme veya orijinal araştırma yapmanın aşamaları
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Araştırma konusu Seçimini yapabilir.
2 Literatür taraması yapabilir.
3 Seçilen konu ile ilgili fikir geliştirilmesini yapabilir.
4 Bulguları inceleyebilir ve yorumlayabilir
5 araştırma Projesinin raporunu yazabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Araştırma, ödev, powerpoint sunumu
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Ödev, Yıl sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma Çalışmaları Hakkında önbilgiler Bu hafta anlatılacak konuları önceden ders materyallerinden (ders notu, power point, kitap vb) çalışmalıdır.
2 Araştırma metodları Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
3 Araştırma konusu Seçimi Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
4 Seçilen konu ile ilgili fikir geliştirilmesi Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
5 Dökuman veya veri toplanma yöntemlerinin gösterilmesi Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
6 Literatür tarama Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
7 Seçilen konu ile ilgili tarama yapılması Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
8 Dökuman veya veri toplanması Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
9 arasınav Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
10 Dökuman veya veri toplanması Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
11 Bulguların incelenmesi ve yorumlanması Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
12 Bulguların incelenmesi ve yorumlanması Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
13 Bulguların incelenmesi ve yorumlanması Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
14 araştırma Projesinin raporunun yazılması Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu 1. Walter Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Graw Hill , 1983U.C. Merzbach, A History of Mathematics, John Wiley&Sons, 1989.--- H. G. Topdemir, Y. Unat, Bilim Tarihi, Pergamon Akademi Yayıncılık, Ankara, 2009.--- M. Gökdoğan, R. Demir, S. Tekeli, H. Topdemir, A. K. Aydın, E. Kahya, Y. Unat, Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010.--- C. Yıldırım, Matematiksel Düşünme, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.--- C. Yıldırım, Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, 1992.---C. Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, 1995.
Diğer Kaynaklar Seymour Lipschutz, “Theory and Problems of Linear Algebra”, 2nd Ed., Schaum’s Outline Series, McGraw-Hill Book Company, 1991. (Türkçesi: Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, “Schaum Serisinden Lineer Cebir Teori ve Problemleri”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1991). • Arif Sabuncuoğlu, “Lineer Cebir”, Nobel Yayın Dağıtım, 2004. • Ward Cheney and David Kincaid, “Linear Algebra Theory and Applications”, Jones and Bartlett Publishers, 2009.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 30
Ödev 2 30
Proje 1 40
Yıliçi Toplam 104 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödev 1 40 40
Arasınavlar 1 5 5
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 151
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,03
Dersin AKTS Kredisi 5