Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Analizde Özel Konular MTK403 7 3 + 0 5

Ön Koşul Yok.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. TÜLİN COŞKUN
Dersi Verenler Prof.Dr. A. ERDAL COŞKUN, Doç.Dr. TÜLİN COŞKUN, Yrd.Doç.Dr. NAZMİYE GÖNÜL
Amacı Analiz dersinin matematiğin diğer alanlarıyla olan ilişkisini kurabilme yeteneğini kazandırmak; analiz alanında seçilen güncel konularla ilgili teoremleri araştırmak ve ispatlayabilmek; öğrenimi süresince analiz derslerinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri ortaöğretime uyarlayan çalışmalar yapmak ve gelişmeleri takip ederek bu bilgileri günün koşullarına bağlı olarak yenilemek.
İçeriği Her dönem başında seçilen konularla ilgili tanımlar, teoremler ve uygulamalar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Analizle ilgili konuları takip eder ve güncel konulardaki tanımları bilir.
2 Analiz konularıyla ilgili güncel konulardaki teoremleri araştırır ve kanıtlar.
3 Seçilen güncel konulardaki uygulamaları yapar.
4 Analiz derslerinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
5 Analiz derslerinde edindiği bilgileri, gelişmeleri takip ederek günün koşullarına bağlı olarak yeniler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru cevap, grup çalışması, problem çözme, öğrenci merkezli sunum.
Ölçme Yöntemleri Kısa sınav, Ara sınav, Genel sınav.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Analiz derslerinde edinilmiş olan kuramsal bilgiler üzerine tartışma. Güncel matematik konularının son çıkan yayınlardan araştırılması
2 Analiz derslerinde edinilmiş olan kuramsal bilgiler üzerine tartışma-devam. Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konu çeşitli kaynaklardan okumalı, alıştırma olarak bırakılan sorular çözülmelidir.
3 Analiz derslerinde edinilmiş olan uygulamalı bilgiler üzerine tartışma. Dersi veren öğretim üyesinin belirleyeceği konuda sunum hazırlamalıdır.
4 Analiz derslerinde edinilmiş olan uygulamalı bilgiler üzerine tartışma-devam. Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konu çeşitli kaynaklardan okumalı, alıştırma olarak bırakılan sorular çözülmelidir.
5 Seçilen konuların grup çalışması olarak işlenmesi ve sunumu. Dersi veren öğretim üyesinin belirleyeceği konuda sunum hazırlamalıdır.
6 Seçilen konuların grup çalışması olarak işlenmesi ve sunumu-devam. Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konu çeşitli kaynaklardan okumalı, alıştırma olarak bırakılan sorular çözülmelidir.
7 Seçilen konuların grup çalışması olarak işlenmesi ve sunumu-devam. Dersi veren öğretim üyesinin belirleyeceği konuda sunum hazırlamalıdır.
8 Seçilen konuların grup çalışması olarak işlenmesi ve sunumu-devam. Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konu çeşitli kaynaklardan okumalı, alıştırma olarak bırakılan sorular çözülmelidir.
9 Ara sınav. ders notlarının genel tekrarı yapılmalı ve yardımcı kaynaklarla konu pekiştirilmelidir.
10 Seçilen konuların grup çalışması olarak işlenmesi ve sunumu-devam. Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konu çeşitli kaynaklardan okumalı, alıştırma olarak bırakılan sorular çözülmelidir.
11 Ortaöğretim matematik konuları ve analiz dersleri arasında ilişkiler. Dersi veren öğretim üyesinin belirleyeceği konuda sunum hazırlamalıdır.
12 Ortaöğretim matematik konuları ve analiz dersleri arasında ilişkiler-devam. Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konu çeşitli kaynaklardan okumalı, alıştırma olarak bırakılan sorular çözülmelidir.
13 Analiz derslerinde edinilmiş olan kuramsal bilgilerin ortaöğretime uyarlanması ve aktarılması. Dersi veren öğretim üyesinin belirleyeceği konuda sunum hazırlamalıdır.
14 Analiz derslerinde edinilmiş olan uygulamalı bilgilerin ortaöğretime uyarlanması ve aktarılması. Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konu çeşitli kaynaklardan okumalı, alıştırma olarak bırakılan sorular çözülmelidir.
15 Genel sınav. ders notlarının genel tekrarı yapılmalı ve yardımcı kaynaklarla konu pekiştirilmelidir.Kaynaklar
Ders Notu 1. Erdal Coşkun, Analiz I, Alp Yayınevi, 2002. 2. Erdal Coşkun, Analiz II, Alp Yayınevi, 2003.
Diğer Kaynaklar 3. Martin Barner and Friedrich Flohr, Walter de Gruyter,Analysis I, Berlin-New York, 1983. 4. W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Springer, McGraw Hill, New York, 1983. 5. Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus: A Complete Course, Prentice-Hall, 2010.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Kısa sınavlar 2 20
Ödev 2 30
Sunum / Seminer 2 10
Yıliçi Toplam 7 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödev 3 3 9
Sunum / Seminer 2 5 10
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 156
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,2
Dersin AKTS Kredisi 5