Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Uygulamalı Matematik MTK463 7 3 + 0 5

Ön Koşul Yok.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ZEKERİYA USTAOĞLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ZEKERİYA USTAOĞLU
Amacı İntegral denklemlerin sınıflandırılmasını kavratmak; Fredholm ve Volterra integral denklemlerini ve özelliklerini ifade etmek; İntegral denklemler ve diferensiyel denklemler arasındaki ilişkiyi kurmak; İntegral denklemlerin başlangıç-değer ve sınır-değer problemlerine uygulamalarını göstermek.
İçeriği İntegral denklemlerin sınıflandırılması, Fredholm ve Volterra integral denklemleri, İntegral denklemler ve diferensiyel denklemler arasındaki ilişki, İntegral denklemlerin başlangıç-değer ve sınır-değer problemlerine uygulaması.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Verilen bir integral denklemin hangi sınıftan olduğunu bilir.
2 Fredholm integral denklemlerini ve özelliklerini bilir.
3 Volterra integral denklemlerini ve özelliklerini bilir.
4 İntegral denklemler ve diferensiyel denklemler arasındaki ilişkiyi kurar.
5 İntegral denklemlerin başlangıç-değer problemlerine uygulanabilirliğini inceler.
6 İntegral denklemlerin sınır-değer problemlerine uygulanabilirliğini inceler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru cevap, grup çalışması, problem çözme
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, kısa sınav, ödev, genel sınav.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İntegral denklemlerin sınıflandırılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Fredholm integral denklemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Fredholm integral denklemlerinin özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Volterra integral denklemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Volterra integral denklemlerinin özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 İntegral denklemler ve diferensiyel denklemler arasındaki ilişki Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 İntegral denklemlerin çözüm yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 İntegral denklemlerin çözüm yöntemleri (devam) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ara sınav Sınava dahil konuların tekrarını yapmalıdır.
10 İntegral denklemlerin başlangıç-değer problemlerine uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Başlangıç-değer problemlerinin integral denklemleri ile çözümüne yönelik örnekler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 İntegral denklemlerin sınır-değer problemlerine uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Sınır-değer problemlerinin integral denklemleri ile çözümüne yönelik örnekler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 İntegral denklemlerin yaklaşık çözümleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Y. Aksoy, İntegral Denklemler, YTÜ yayınları, 1983.
Diğer Kaynaklar 1.A. J. Jerri, Introduction to Integral Equations with Applications, Wiley-Interscience, 1999. 2.D. Porter, D. Stirling, Integral Equations, Cambridge University Press, 1990.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 70
Kısa sınavlar 1 10
Ödev 1 20
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 1 10 10
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 158
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,27
Dersin AKTS Kredisi 5