Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Denizde Güvenlik DIY318 6 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Erol EKMEKÇİ
Amacı Öğrencilere denizde kişisel canlı kalma teknikleri ile yangın önleme ve yangınla mücadele yöntemlerini öğretmek ve beceri kazanmalarını sağlamak. Temel ilk yardım uygulamalarını, gemi güvenliğini sağlamayı, can kurtarma araçlarını ve onları kullanmayı öğretmek.
İçeriği Yaşam kurtarma ekipmanlarının bakım, kullanım ve idamesi. Yangınla mücadele. Hasar kontrolü ve vukuatların ölçümü ve kayıtlanması. Acil durumlar ve prosedürler. Uluslararası güvenlik gerekleri, uluslararası sinyal kodları, tehlikeli kargoların taşınması, deniz kirliliği ve kirlilik kontrolü.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Temel ilk yardım tekniklerini uygularlar.
2 Denizde canlı kalabilme ekipmanlarını kullanabilirler.
3 Can kurtarma araçlarını kullanabilirler
4 Personel güvenliği hakkında bilgi verebilirler.
5 Acil durumlarla başedebilirler

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, sunum, soru-cevap, tartışma
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel İlk Yardım. Acil durum takımındaki malzemenin ve bandajlar yerine geçebilecek diğer uygun malzemelerin kullanılması. Yok
2 Canlandırma tekniklerinin uygulanması. Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk, güvenli çalışma uygulamaları. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Denizde kişisel canlı kalma teknikleri. Kişisel can kurtarma araçları, yerleri ve kullanımı. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Can kurtarma aracı ve kurtarma botundaki teçhizat. Kişisel koruyucu giysi ve teçhizat. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Gemi terkinde yapılması gerekenler. Denizde kişisel canlı kalma. Can kurtarma aracında yapılması gerekenler. Kazazedeler için başlıca tehlikeler. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği. Cankurtarma araçları ve kurtarma botlarının yapısı ve donanımları. Değişik cankurtarma araçları ve kurtarma botlarının indirme ve geri alma donanımları. Ağır deniz şartlarında cankurtarma araçları ve kurtarma botlarının indirme yöntemleri. Gemiden ayrıldıktan sonra yapılması gerekenler. Cankurtarma araçlarının makinelerinin çalıştırılması. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Yangın önleme ve yangınla mücadele temel eğitimi. Yanıcı maddelerin özellikleri. Yangın sınıfları. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 Taşınabilir yangın söndürücüler. Sabit yangın söndürme teçhizatları. Kişisel yangın teçhizatı. Teneffüs cihazının tanıtımı ve kullanımı. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 Gemide yangınla mücadele organizasyonu. Yangınla mücadele ve kazazede kurtarma yöntemleri. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Acil durum yönetmeliğinin planlanması. Acil durumlarda gemiyi, yolcuları, yükü ve personeli koruma tedbirleri. . Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Tehlikeli kargoların taşınması ile ilgili alınacak tedbirler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 SOLAS-74 ve STCW-78/95, ISPS ve ISM prosedürleri ve konvansiyonları hakkında bilgi verilmesi. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Acil durum yönetmeliğinin planlanması. Acil durumlarda gemiyi, yolcuları, yükü ve personeli koruma tedbirleri. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Deniz çevresinin korunmasıyla ilgili önlemlerin alınması. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu Sertkaya, Y. 2001; Denizde Güvenlik, Akademi Yayınları, No 3, İstanbul Yağız, F. ve Şahin, E. 1992; Denizde Canlı Kalabilme, Kuşak Ofset, İstanbul
Diğer Kaynaklar Crenshaw, R.S. 1960, Naval Shiphandling, George Banta Company, Wisconsin Borovichinas, V., Kuznecovas, V., Mikalocius, S., Pozela, P.A., Simanavicius, R. ve Starkus, R. 2006; Shipboard Personell Safety&Fire Fighting, KlaipedaDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 88
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,93
Dersin AKTS Kredisi 3